Zwierzętarnia

P.O. Kierownika: lek. wet. Anna Zajfert

Zespół: Katarzyna Błaszczak, Małgorzata Cira, Wioletta Góral, Teresa Just, Małgorzata Kielak, Marta Nowak, Hanna Śliwa, Wojciech Wiśniewski, Tomasz Włodarczyk

Zwierzętarnia Instytutu zajmuje powierzchnię (w oddzielnym budynku) przystosowaną technicznie do hodowli i utrzymywania zwierząt (klimatyzacja, przelotowy autoklaw, automatyczne zmywarki do butelek, system barier w wejściach dla personelu). Podzielona jest ona na osobne obszary dla celów hodowlanych i eksperymentalnych. Część hodowlana za barierą sanitarną funkcjonuje od 2000 roku. Zwierzętarnia zajmuje się m. inn. hodowlą szczurów laboratoryjnych (stado outbredowe szczurów SimTac:LE), oposa miniaturowego i kotów. Większość hodowli to ponad 30 modeli szczepów myszy i szczurów modyfikowanych genetycznie. Materiał genetyczny dla hodowli gryzoni został uzyskany z renomowanych ośrodków hodowlanych świata: Harlan Netherlands B.V.; Harlan UK C; Southwest Foundation for Biomedical Research, department of Genetics, San Antonio i Taconic USA. Nasze zwierzęta są okresowo kontrolowane pod względem anatomopatologii, parazytologii, bakteriologii i wirusologii. Badania profilaktyczne prowadzone są we współpracy z Instytutem Onkologii, z Wydziałem Weterynarii SGGW w Warszawie, IDEXX Laboratories i QM Diagnostics w Holandii zgodnie z zaleceniami FELASA.

Zwierzętarnia dostarcza zwierzęta do badań prowadzonych w laboratoriach Instytutu Nenckiego (grupy wybrane ze względu na wiek, płeć, masę ciała i fazę cyklu płciowego). Zapewniamy utrzymanie zwierząt i wykwalifikowaną obsługę przy zwierzętach po operacjach neurochirurgicznych. Wszystkie doświadczenia przeprowadzone są za zgodą I Lokalnej Komisji Etycznej w Warszawie, z którą współpracuje nasz Instytut.