Wyniki rekrutacji 2018/2019 wrzesień

Lp.

Projekt

Opiekun

Pracownia

Wybrany kandydat

1

Zbadanie skutków mikrozwapnienia na stabilność płytki miażdżycowej

prof. dr hab. Sławomir Pikuła

Pracownia Biochemii Lipidów

Amit Kumar Nagwani

2

Rola SCD1 oraz SCD4 w angiogenezie indukowanej niedokrwieniem oraz w regulacji funkcji śródbłonka naczyń wieńcowych podczas rozwoju miażdżycy

dr hab. Paweł Dobrzyń, prof. nadzw.

Pracownia Molekularnej Biochemii Medycznej

Olga Marciniak

3

Zależny od serotoniny mechanizm aktywacji metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej

dr hab. Jakub Włodarczyk prof. nadzw., promotor pomocniczy dr Monika Bijata

Pracownia Biofizyki Komórki

Julia Masternak

4

Społeczne przekazywanie emocji w zbliżonych do naturalnych warunkach systemu Eco-HAB

dr hab. Ewelina Knapska prof. nadzw.

Pracownia Neurobiologii Emocji

Joanna Borowska

5

Regulacja różnicowania komórek macierzystych w komórki produkujące insulinę: określenie roli lipidowych szlaków sygnałowych

prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń

Pracownia Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych

Joanna Nowacka

6

Rola Lipokaliny 2 w zaburzeniach neurorozwojowych wywołanych przez aktywację układu odpornościowego matki.

dr hab. Katarzyna Kalita-Bykowska prof. nadzw.

Pracownia Neurobiologii

Martyna Pękała

Aktualne rekrutacje

System rekrutacyjny: Submit your documents on-line

 

 

[+] Expand [-] Collapse
1 Zbadanie skutków mikrozwapnienia na stabilność płytki miażdżycowej prof. dr hab. Sławomir Pikuła   Pracownia Biochemii Lipidów
2 Rola SCD1 oraz SCD4 w angiogenezie indukowanej niedokrwieniem oraz w regulacji funkcji śródbłonka naczyń wieńcowych podczas rozwoju miażdżycy dr hab. Paweł Dobrzyń, prof. nadzw.   Pracownia Molekularnej Biochemii Medycznej
3 Zależny od serotoniny mechanizm aktywacji metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej dr hab. Jakub Włodarczyk prof. nadzw., promotor pomocniczy dr Monika Bijata   Pracownia Biofizyki Komórki
4 Zasoby poznawcze a samokontrola impulsów: podejście neuroekonomiczne dr hab. Artur Marchewka prof. nadzw. (Instytut Nenckiego)/dr Łukasz Tanajewski (Akademia Leona Koźmińskiego)   Pracownia Obrazowania Mózgu
5 Społeczne przekazywanie emocji w zbliżonych do naturalnych warunkach systemu Eco-HAB dr hab. Ewelina Knapska prof. nadzw.   Pracownia Neurobiologii Emocji
6 Rola oddziaływania niekonwencjonalnej miozyny VI z kompleksem AKAP9-PKA: potencjalny nowy mechanizm regulacji funkcjonowania mięśni szkieletowych i różnicowania komórek miogennych prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz   Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych
7 Rola Lipokaliny 2 w zaburzeniach neurorozwojowych wywołanych przez aktywację układu odpornościowego matki. dr hab. Katarzyna Kalita-Bykowska prof. nadzw.   Pracownia Neurobiologii
8 Określenie roli desaturazy stearoilo-CoA w regulacji rozwoju wysp trzustkowych prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń   Pracownia Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych
9 Regulacja różnicowania komórek macierzystych w komórki produkujące insulinę: określenie roli lipidowych szlaków sygnałowych prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń   Pracownia Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych
10 Epigenetyczna regulacja rozwoju wysp trzustkowych w cukrzycy typu 2 prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń   Pracownia Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych
11 Przetwarzania informacji zmysłowych w układzie korowo-wzgórzowym w różnych stanach wzbudzenia emocjonalnego - badania elektro-optogenetyczne. dr hab. Ewa Kublik   Pracownia Neurobiologii Emocji

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
 

Sekretariat Studiów Doktoranckich
mgr Diana Szymańska
studia.doktoranckie@nencki.gov.pl
tel: +48 22 5892554

Projekty Konferencje