Aktualne rekrutacje:

Rekrutacja maj 2018    "Rekrutacja 05.2018"


Wyniki rekrutacji na ro ak. 2017/2018 nabór marzec 2018

Lp.

Imię i nazwisko opiekuna naukowego

Nazwa Pracowni

Liczba osób

Proponowany temat pracy doktorskiej

Źródło finansowania stypendium

 

 

Imię i nazwisko kandydata

1

dr hab. Tomasz Prószyński

Pracownia Synaptoge-nezy

1

NCN – Rola białka SH3BP2 w organizacji maszynerii postsynaptycznej na synapsach nerwowo-mięśniowych.

 

Stypendium z konkursu NCN OPUS

 

 

 

Teresa De Cicco

Statut IBD

 

Paloma Alvarez-Suarez

 

2

dr hab. Michał Dąbrowski

Pracownia Bioinforma-tyki

1

NCN – Bioinformatyczna identyfikacja funkcjonalnych mutacji regulatorowych i ich genów docelowych w płaskonabłonkowym raku krtani.

 

Stypendium z konkursu NCN OPUS

 

 

 

 

 

Michał Miller

3

prof. dr hab. Grażyna Niewiadomska/

dr Anna Gąsiorowska

Pracownia Badań Przedklini-cznych Chorób Neurodegene-racyjnych

1

Modulowanie funkcji ruchowych i poznawczych oraz procesów neurotroficznych i zapalnych w mysich modelach chorób neurodegeneracyjnych.

WisTa Labolatories

 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Zadrożny

4

prof. dr hab. Bożena Kamińska (opiekun naukowy:

 dr Aleksandra Ellert-Miklaszewska)

Pracownia Neurobiologii Molekularnej

1

NCN - Przywrócenie odpowiedzi przeciwnowotworowej w glejakach poprzez blokowanie działania osteopontyny/Spp1 z użyciem peptydów i dostarczonych za pomocą nanonośników cząsteczek siRNA/shRNA

 

Stypendium z konkursu NCN OPUS

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Pasierbińska

5

dr hab. Katarzyna Radwańska, prof. nadzw./dr Witold Konopka

Pracownia Modeli Zwierzęcych

1

ANIMOD – Zintegrowana platforma do tworzenia i analizowania modeli zwierzęcych do zastosowań medycznych

Team Tech Core Facility Plus

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Przybyś

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
 

Sekretariat Studiów Doktoranckich
mgr Katarzyna Gardocka
studia.doktoranckie@nencki.gov.pl
tel: +48 22 5892554

Projekty Konferencje