Aktualne rekrutacje

Wszystkie projekty http://studia.nencki.gov.pl/

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
 

Sekretariat Studiów Doktoranckich
mgr Katarzyna Gardocka, mgr Diana Szymańska
studia.doktoranckie@nencki.gov.pl
tel: +48 22 5892554

Projekty Konferencje