Współpraca naukowa między Instytutem Nenckiego i Siemens Healthcare

Drukuj
1 2 3

1 sierpnia 2018 r. prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Nenckiego, oraz Joanna Miłachowska, Członek Zarządu Siemens Healthcare, podpisały ramową umowę o współpracy naukowej (ang. Master Research Agreement). Porozumienie dotyczy wykorzystania skanera rezonansu magnetycznego w Pracowni Obrazowania Mózgu, kierowanej przez dr hab. Artura Marchewkę, prof. IBD, do realizacji wspólnych projektów naukowo-aplikacyjnych. Zapisane w umowie zasady współpracy i zachowania poufności, pozwalają na realizację w Instytucie Nenckiego projektów naukowo-wdrożeniowych opartych na technikach Siemens Healthcare niedostępnych jeszcze komercyjnie.

 

Pracownia Obrazowania Mózgu (http://lobi.nencki.gov.pl/) udostępnia szeroki zakres usług obrazowania mózgu za pomocą techniki rezonansu magnetycznego dla badań neuropsychologicznych, klinicznych oraz farmakologicznych. Tematyka obecnie prowadzonych projektów dotyczy procesów poznawczych (uwagi, pamięci, czytania, stresu oraz emocji). Charakter zbieranych danych jest bardzo szeroki i może dotyczyć funkcji, połączeń, struktury lub składu chemicznego. Zastosowanie nowych technologii opracowanych przez producenta skanera MR pozwala wykonać bardziej dokładne, pod względem rozdzielczości przestrzennej i czasowej pomiary, czyli zebrać więcej cennych danych w określonym czasie. Instytut Nenckiego uzyska również dostęp do siatki innych naukowych pracowni obrazowych, z którymi będzie można nawiązać współpracę pod patronatem partnera technologicznego.

 

Siemens Healthineers umożliwia podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną na całym świecie zwiększenie ich wartości, wspierając je w ich dążeniu do poszerzenia zakresu medycyny precyzyjnej, przekształceniu opieki zdrowotnej, poprawy zadowolenia pacjentów oraz digitalizacji opieki medycznej. Firma Siemens Healthineers, która jest liderem w dziedzinie technologii medycznej, stale wprowadza innowacje do swojego portfela produktów i usług w kluczowych obszarach obrazowania diagnostycznego i leczniczego, jak również w obszarze diagnostyki laboratoryjnej i medycyny molekularnej. Ponadto firma Siemens Healthineers aktywnie rozwija swoje usługi cyfrowe w dziedzinie opieki zdrowotnej oraz usługi dla przedsiębiorstw. Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.siemens-healthineers.com.

 

Umowa podpisana pomiędzy Instytutem Nenckiego i firmą Siemens Healthineers ma na celu ustanowienie ogólnych zasad formalnej współpracy między tymi instytucjami. Współpraca taka prowadzona była już wcześniej i dotyczyła konkretnych projektów np. pomiaru stężenia neuroprzekaźników u dzieci z dysleksją (Bartosz Kossowski, IBD PAN) lub nowej sekwencji fMRI do badania neuronalnego podłoża schizofrenii (dr Łukasz Okruszek, IP PAN) oraz badania aktywności mózgu w czasie przetwarzania liczb zapisanych w Brajlu (dr hab. Marcin Szwed, UJ). Podpisana umowa zacieśnia współpracę pomiędzy ośrodkami, a ustalone w niej zasady współpracy i zachowania poufności, pozwolą na realizację wspólnych projektów naukowo-wdrożeniowych opartych na technikach niedostępnych jeszcze komercyjnie.  

 

Siemens Healthineers będzie aktywnie wspierał obecne oraz przyszłe prace badawcze Instytutu Nenckiego służąc wiedzą działów wdrożeniowych oraz doświadczeniem ponad 800 partnerów naukowych na całym świecie.