Warsztaty dla młodzieży z Instytutu Głuchoniemych

Drukuj
1 2 3

13 maja 2019 r. w Instytucie Nenckiego PAN odbyła się druga edycja warsztatów "OBRAZOWANIE BIOLOGICZNE - OD MOLEKUŁY DO ORGANIZMU" dla młodzieży niedosłyszącej i głuchej ze Szkół przy Instytucie Głuchoniemych przy placu Trzech Krzyży w Warszawie. Warsztaty zorganizowała Fundacja im. M. Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych. Młodzież podczas zajęć i pokazów dowiedziała się "Jak pracuje nasz mózg?" (Pracownia Obrazowania Mózgu dr hab. Artur Marchewka i Anna Banaszkiewicz); "Co możemy zobaczyć w komórce?" (Pracownia Mikroskopii Elektronowej, dr Hanna Nieznańska i dr Andrzej Szczepankiewicz); "Obrazowanie za pomocą mikroskopu świetlnego" (Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych, dr Jędrzej Szymański, Artur Wolny). Uczniom towarzyszyli nauczyciele-tłumacze języka migowego, którzy symultanicznie przekładali słowa na gesty zrozumiałe dla osób niesłyszących. Okazało się to tylko pozorną trudnością, gdyż młodzież z wielkim zainteresowaniem i aktywnością uczestniczyła w zajęciach.