Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]

2 kwietnia 2019 r. w Instytucie Nenckiego, dyrektorzy 9 instytutów naukowych podpisali Umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 r. i będzie kształciła doktorantów w 4 dyscyplinach naukowych: biologia, chemia, fizyka, medycyna.

 

Szkoła będzie prowadzona przez 9 instytutów naukowych:

Instytut Biologii  Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (jednostka wiodąca szkoły)
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
Centrum Onkologii – Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie