VII Konferencja "CePT – platformą rozwoju innowacyjnej biomedycyny 2018"

Drukuj
1 2 3
Fot. Wanda Widomska i Tomasz Jędrzejewski Dział Fotomedyczny WUM
Fot. Wanda Widomska i Tomasz Jędrzejewski Dział Fotomedyczny WUM

17 kwietnia 2018r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się, współorganizowane przez Instytut Nenckiego, sympozjum poświęcone współpracy świata nauki i biznesu.

 

Celem konferencji było umożliwienie dyskusji na temat usprawnenia współpracy pomiędzy nauką i biznesem oraz prezentacja projektów naukowych o wysokiej wartości aplikacyjnej, rozwijających polską innowacyjność w biomedycynie, prowadzonych przez naukowców Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii - CePT. Przewodniczącym jednej z sesji naukowych, zatytułowanej "CePT pro futuro" był prof. Adam Szewczyk, zaś prof. Bożena Kamińska prezentowała innowacyjne projekty realizowane przez jej zespół . Instytut Nenckiego miał również własne stoisko wystawowe, na którym  reprezentowała nas Pani Urszula Rybak z Działu Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania projektami.

 

Ważnym punktem programu był panel dyskusyjny, pt. „Wyzwania w kontakcie pomiędzy przedstawicielami biznesu a jednostkami naukowymi”, w którym uczestniczyła prof. Agnieszka Dobrzyń - Dyrektor Instytutu Nenckiego. W ramach dyskusji panelowej poruszono problemy z transferem technologii i wyceną własności intelektualnej, dyskutowano o sposobach zmniejszenia ryzyka związanego z realizacją prac B+R, jak również możliwościach zwiększenia obecnie dostępnych źródeł finansowania projektów badawczych.

 

Fot. Wanda Widomska i Tomasz Jędrzejewski Dział Fotomedyczny WUM