Szkoła Doktorska

2 kwietnia 2019 r. w Instytucie Nenckiego, dyrektorzy 9 instytutów naukowych podpisali Umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]. Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 października 2019 r. i kształci doktorantów w 4 dyscyplinach naukowych: biologia, chemia, fizyka, medycyna.

 

Szkoła prowadzona jest przez 9 instytutów naukowych:

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk (jednostka wiodąca szkoły)

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Narodowy Instytut Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

 

Terminy rekrutacji: nabór wniosków online kandydatów do Szkoły Doktorskiej rozpocznie się:

  • od 25 maja 2020 r. i potrwa do 07 czerwca 2020 r. – pierwsza tura rekrutacji
  • od 05 sierpnia 2020 r. i potrwa do 18 sierpnia 2020 r. – druga tura rekrutacji

Rozmowy rekrutacyjne dla kandydatów odbędą się w terminach:

  •  od 25 czerwca 2020 do 9 lipca 2020  – pierwsza tura rekrutacji
  • od 7 września 2020 do 17 września 2020 – druga tura rekrutacji

Więcej informacji: https://www.warsaw4phd.eu 

 

Harmonogram i zakresu rekrutacji do szkoły doktorskiej

Wniosek o stypendium NCN