Sympozjum oraz Warsztaty 3rd Art & Science "Siła Struktur Biologicznych" w Przeworsku

Drukuj
1 2 3

W dniach 29 kwietnia - 5 maja 2019 r w Przeworsku odbyły się Sympozjum oraz Warsztaty 3rd Art & Science "Siła Struktur Biologicznych" organizowane przez Wydział Sztuki i Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Nenckiego PAN oraz Fundację Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych.

Przeworski projekt jest kontynuacją spotkań Art & Science: "Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem" (2017; Stacja Badawcza Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach) oraz „Sztuka Bioróżnorodności" (2018; Boska Dolina k. Rzeszowa).
W trakcie Sympozjum miała miejsce uroczystość wręczenia Medali 100-lecia Instytutu Nenckiego, przyznanych przez prof. Agnieszkę Dobrzyń -  Dyrektor Instytutu Nenckiego PAN, Prodziekanom Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego: dr Magdalenie Uchman i dr hab. Markowi A. Olszyńskiemu - prof. nadzw.