Pracownie Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Pracownia Białek Motorycznych
Kierownik: Andrzej A. Kasprzak

 

Pracownia Białek Wiążących Wapń
Kierownik: Anna Filipek

Pracownia Biochemii Lipidów
Kierownik: Sławomir Pikuła

Pracownia Bioenergetyki i Błon Biologicznych
Kierownik: Jerzy Duszyński

Pracownia Biofizyki Komórki
Kierownik: Jakub Włodarczyk

Pracownia Biologii Molekularnej Błony Komórkowej
Kierownik: Katarzyna Kwiatkowska

Pracownia Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek
Kierownik: Dorota Włoga

Pracownia Epileptogenezy
Kierownik: Katarzyna Łukasiuk

Pracownia Etologii
Kierownik: Ewa Joanna Godzińska

Pracownia Metabolizmu Komórki
Kierownik: Krzysztof Zabłocki

Pracownia Molekularnej Biochemii Medycznej
Kierownik: Paweł Dobrzyń

 

Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych
Kierownik: Maria Jolanta Rędowicz

Pracownia Molekularnych Podstaw Starzenia
Kierownik: Ewa Sikora

Pracownia Molekularnych Podstaw Zachowania
Kierownik: Katarzyna Radwańska

 

Pracownia Neurobiologii
Kierownik: Leszek Kaczmarek

Pracownia Neurobiologii Emocji
Kierownik: Ewelina Knapska

 

Pracownia Neurobiologii Widzenia
Kierownik: Wioletta Waleszczyk


Pracownia Neuroinformatyki
Kierownik: Daniel Wójcik

Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej
Kierownik: Grzegorz Wilczyński
 

Pracownia Neuroplastyczności
Kierownik: Małgorzata Kossut

Pracownia Neuropsychologii
Kierownik: Elżbieta Szeląg

 

Pracownia Pamięci Przestrzennej
Kierownik: Rafał Czajkowski

 

Pracownia Plastyczności Nerwowo-Mięśniowej
Kierownik: Urszula Sławińska

Pracownia Procesów Transportu w Błonach Biologicznych
Kierownik: Katarzyna A. Nałęcz

Pracownia Przekazywania Sygnału
Kierownik: Tomasz Wilanowski


Pracownia Psychofizjologii
Kierownik: Anna Grabowska

Pracownia Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych
Kierownik: Agnieszka Dobrzyń

Pracownia Synaptogenezy
Kierownik: Tomasz Prószyński|

Pracownia Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych
Kierownik: Adam Szewczyk

Grupa Neurobiologii Naprawczej
Kierownik: Małgorzata Skup

 

Pracownie Usługowe - Centrum Neurobiologii

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie
Kierownik: Urszula Wojda

 

Pracownia Bioinformatyki
Kierownik: Michał Dąbrowski

 

Pracownia Cytometrii
Kierownik: Katarzyna Piwocka

 

Pracownia Mikroskopii Elektronowej
Kierownik: Hanna Nieznańska


Pracownia Modeli Zwierzęcych
Kierownik: Witold Konopka

Pracownia Neurobiologii Molekularnej
Kierownik: Bożena Kamińska-Kaczmarek


Pracownia Obrazowania Mózgu
Kierownik: Artur Marchewka

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych
Kierownik: Jędrzej Szymański

 

Jednostki pomocnicze

Zwierzętarnia
Kierownik: Aleksandra Bartelik

Pracownia Informatyki
Kierownik: Mirosław Sikora

 

Dział Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania Projektami
Kierownik: Anna Sadlik-Paskalec
 

Biblioteka
Kierownik: Jan Bienias

Wydawnictwa
Redaktor: Krzysztof Turlejski
 

Transfer Technologii i Zarządzanie IP
Kierownik:

 

Administracja, Finanse

Pion Administracyjny
Kierownik: Anna Jachner-Miśkiewicz

Dział Finansowo-Księgowy
Kierownik: Hanna Michalska

Dział Spraw Pracowniczych i Rekrutacji
Kierownik: Urszula Dziewulska