Galeria Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego - zakłady

Struktura Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Zakład Biologii Komórki

Kierownik: Katarzyna Kwiatkowska


Pracownia Biologii Molekularnej Błony Komórkowej
Kierownik: Katarzyna Kwiatkowska

Pracownia Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek
Kierownik: Dorota Włoga

Pracownia Przekazywania Sygnału
Kierownik: Tomasz Wilanowski

Pracownia Synaptogenezy
Kierownik: Tomasz Prószyński

Zakład Biochemii

Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej

Kierownik: Leszek Kaczmarek


Pracownia Białek Wiążących Wapń
Kierownik: Anna Filipek

Pracownia Epileptogenezy
Kierownik: Katarzyna Łukasiuk

Pracownia Procesów Transportu w Błonach Biologicznych
Kierownik: Katarzyna A. Nałęcz

Pracownia Neurobiologii
Kierownik: Leszek Kaczmarek

Pracownia Neuroplastyczności
Kierownik: Małgorzata Kossut

Pracownia Biofizyki Komórki
Kierownik: Jakub Włodarczyk

Pracownia Molekularnych Podstaw Zachowania
Kierownik: Katarzyna Radwańska


Pracownia Pamięci Przestrzennej
Kierownik: Rafał Czajkowski

Zakład Neurofizjologii

Kierownik: Małgorzata Skup


Pracownia Etologii
Kierownik: Ewa Joanna Godzińska

Pracownia Układu Limbicznego
Kierownik: Stefan Kasicki

Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej
Kierownik: Grzegorz Wilczyński

Pracownia Plastyczności Nerwowo-Mięśniowej
Kierownik: Urszula Sławińska

Pracownia Neuropsychologii
Kierownik: Elżbieta Szeląg

Pracownia Psychofizjologii
Kierownik: Anna Grabowska

Grupa Neurobiologii Naprawczej
Kierownik: Małgorzata Skup

Pracownia Układu Wzrokowego
Kierownik: Andrzej Wróbel

Pracownia Badań Przedklinicznych Chorób Neurodegeneracyjnych
Kierownik: Grażyna Niewiadomska

Pracownia Neuroinformatyki
Kierownik: Daniel Wójcik

Pracownia Neurobiologii Emocji
Kierownik: Ewelina Knapska

Pracownia Neurobiologii Widzenia
Kierownik: Wioletta Waleszczyk

Centrum Neurobiologii

Kierownik: Witold Konopka

 

Pracownia Modeli Zwierzęcych
Kierownik: Witold Konopka

Pracownia Obrazowania Mózgu
Kierownik: Artur Marchewka

Pracownia Neurobiologii Molekularnej
Kierownik: Bożena Kamińska-Kaczmarek

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych
Kierownik: Tytus Bernaś

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie
Kierownik: Urszula Wojda
 

Pracownia Bioinformatyki
Kierownik: Michał Dąbrowski

 

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
Kierownik: Hanna Nieznańska
 

Jednostki pomocnicze

Zwierzętarnia
Kierownik: Aleksandra Bartelik

Pracownia Cytometrii
Kierownik: Katarzyna Piwocka

Pracownia Informatyki
Kierownik: Mirosław Sikora

Inne

Dział Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania Projektami
Kierownik: Anna Sadlik-Paskalec
 

Biblioteka
Kierownik: Jan Bienias

Wydawnictwa
Redaktor: Krzysztof Turlejski

 

Transfer Technologii i Zarządzanie IP
Kierownik:

Administracja, Finanse

Pion Administracyjny
Kierownik: Anna Jachner-Miśkiewicz

Dział Finansowo-Księgowy
Kierownik: Hanna Michalska

Dział Spraw Pracowniczych i Rekrutacji
Kierownik: Urszula Dziewulska