Specjalny zeszyt KOSMOSU na 100-lecie Instytutu Nenckiego

Drukuj
1 2 3

Z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego, pod redakcją Hanny Fabczak, Marii Jolanty Rędowicz i Doroty Włogi, powstał specjalny numer kwartalnika KOSMOS [67(1)] "Cytoszkielet i Ruch Komórki". Obok 16. artykułów przeglądowych autorstwa pracowników i wychowanków Instytutu, znajduje się w nim historyczny rys prowadzonych w Instytucie Nenckiego badań związanych z tematyką tego numeru czasopisma (autorstwa M.J. Rędowicz i Leszka Kuźnickiego) oraz tłumaczenie (dokonane przez Stanisława Fabczaka) rozdziału z monografii „Biochemia w Instytucie Medycyny Doświadczalnej. 1890-2015" o działalności Marcelego Nenckiego w Sankt-Petersburgu (1890-1901), wydanej w 2015 r. z okazji 125-lecia tegoż Instytutu. 

http://kosmos.icm.edu.pl/