Rada Naukowa - kadencja 2015-2018

Członkowie z Instytutu

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Prof. dr hab. Jerzy Duszyński
Prof. dr hab. Anna Filipek
Prof. dr hab. Anna Grabowska
Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Prof. dr hab. Stefan Kasicki
Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
Prof. dr hab. Małgorzata Kossut
Dr hab. Monika Liguz-Lęcznar, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk
Prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz
Dr hab. Krzysztof Nieznański, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Sławomir Pikuła
Dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. nadzw.
Prof. dr hab. M. Jolanta Rędowicz
Prof. dr hab. Ewa Sikora
Prof. dr hab. Małgorzata Skup
Prof. dr hab. Urszula Sławińska
Dr hab. Joanna Szczepanowska, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
Prof. dr hab. Grzegorz Wilczyński
Prof. dr hab. Urszula Wojda
Prof. dr Lech Wojtczak
Prof. dr hab. Daniel Wójcik
Prof. dr hab. Andrzej Wróbel
Prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki
Dr Ksenia Meyza
Dr hab. Tomasz Prószyński, prof. nadzw.
Mgr Julian Swatler  – przedstawiciel doktorantów

 

Członkowie spoza Instytutu

Prof. dr hab. Anna Maria Ciemerych-Litwinienko
Prof. dr hab. Anna Członkowska
Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy
Prof. dr hab. Marek Figlerowicz
Prof. dr hab. Jacek Jaworski
Prof. dr hab. Jolanta Jura
Prof. dr hab. Anna Kamińska 
Prof. dr hab. Marek Konarzewski
Prof. dr hab. Jan Kotwica
Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz
Prof. dr hab. Marta Miączyńska          
Prof. dr hab. Barbara Przewłocka
Prof. dr hab. Kazimierz Wierzchowski
Prof. dr hab. Romuald Zabielski
Prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz

 

Prezydium Rady Naukowej

Prof. dr hab. Andrzej Wróbel, przewodniczący Rady
Prof. dr hab. M. Jolanta Rędowicz, wiceprzewodnicząca Rady
Prof. dr hab. Anna Członkowska, wiceprzewodnicząca Rady
Prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk, sekretarz Rady
Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz, przewodniczący Komisji ds. Etyki w Nauce
Prof. dr hab. Ewa Sikora, przewodnicząca Komisji Finansowej
Prof. dr hab. Urszula Sławińska, przewodnicząca Komisji ds. Oceny Kadry Naukowej
Prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz, przewodnicząca Komisji Doktorskiej
Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, przewodniczący Komisji ds. Działalności Naukowej

 

Komisja ds. Etyki w Nauce

Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz, przewodniczący
Prof. dr hab. Stefan Kasicki
Prof. dr Lech Wojtczak

 

Komisja ds. Oceny Kadry Naukowej

Prof. dr hab. Urszula Sławińska, przewodnicząca
Prof. dr hab. Anna Filipek
Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy
Prof. dr hab. Jacek Jaworski
Prof. dr hab. Stefan Kasicki
Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Prof. dr hab. Barbara Przewłocka
Prof. dr hab. Romuald Zabielski
Prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki

 

Komisja Doktorska

Prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz, przewodnicząca
Prof. dr hab. Anna Filipek
Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
Prof. dr hab. Sławomir Pikuła
Prof. dr hab. Małgorzata Skup
Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
Prof. dr hab. Grzegorz Wilczyński
Prof. dr hab. Daniel Wójcik
Prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki

 

Komisja Finansowa

Prof. dr hab. Ewa Sikora, przewodnicząca
Prof. dr hab. Jerzy Duszyński
Prof. dr hab. Anna Grabowska
Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek

 

Komisja ds. Działalności Naukowej

Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, przewodniczący
Prof. dr hab. Jacek Jaworski
Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
Prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk
Prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz
Prof. dr hab. Grzegorz Wilczyński
Prof. dr Lech Wojtczak
Prof. dr hab. Jerzy Duszyński

 

Rzecznik Dyscyplinarny

Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska

 

Sekretariat Rady Naukowej

Prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk, sekretarz Rady
Dr Ksenia Meyza, zastępca sekretarza Rady
Dr hab. Tomasz Prószyński, prof. nadzw., zastępca sekretarza Rady
Agata Karwowska, prowadząca sekretariat