Rada Naukowa - kadencja 2015-2018

Członkowie z Instytutu

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Prof. dr hab. Jerzy Duszyński
Dr hab. Hanna Fabczak, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Anna Filipek
Prof. dr hab. Anna Grabowska
Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Prof. dr hab. Stefan Kasicki
Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
Dr Witold Konopka
Prof. dr hab. Małgorzata Kossut
Dr hab. Katarzyna Łukasiuk, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz
Prof. dr hab. Sławomir Pikuła
Dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. nadzw.
Prof. dr hab. M. Jolanta Rędowicz
Prof. dr hab. Ewa Sikora
Prof. dr hab. Małgorzata Skup
Prof. dr hab. Urszula Sławińska
Prof. dr hab. Adam Szewczyk
Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
Dr hab. Grzegorz Wilczyński, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Urszula Wojda
Prof. dr Lech Wojtczak
Prof. dr hab. Daniel Wójcik
Prof. dr hab. Andrzej Wróbel
Prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki
Dr Ksenia Meyza
Dr Tomasz Prószyński
Mgr Ilona Kotlewska-Kowalska – przedstawicielka doktorantów

 

Członkowie spoza Instytutu

Prof. dr hab. Anna Maria Ciemerych-Litwinienko
Prof. dr hab. Anna Członkowska
Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy
Prof. dr hab. Marek Figlerowicz
Prof. dr hab. Jacek Jaworski
Prof. dr hab. Jolanta Jura
Prof. dr hab. Anna Kamińska 
Prof. dr hab. Marek Konarzewski
Prof. dr hab. Jan Kotwica
Prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak
Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz
Prof. dr hab. Marta Miączyńska          
Prof. dr hab. Barbara Przewłocka
Prof. dr hab. Kazimierz Wierzchowski
Prof. dr hab. Romuald Zabielski

 

Prezydium Rady Naukowej

Prof. dr hab. Andrzej Wróbel, przewodniczący Rady
Prof. dr hab. M. Jolanta Rędowicz, wiceprzewodniczący Rady
Prof. dr hab. Anna Członkowska, wiceprzewodniczący Rady
Dr hab. Katarzyna Łukasiuk prof. nadzw., sekretarz Rady
Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz, przewodniczący Komisji ds. Etyki w Nauce
Prof. dr hab. Urszula Sławińska, przewodnicząca Komisji ds. Oceny Kadry Naukowej
Prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz, przewodnicząca Komisji Doktorskiej
Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, przewodniczący Komisji Finansowej

 

Komisja ds. Etyki w Nauce

Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz, przewodniczący
Prof. dr hab. Stefan Kasicki
Prof. dr Lech Wojtczak

 

Komisja ds. Oceny Kadry Naukowej

Prof. dr hab. Urszula Sławińska, przewodnicząca
Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Prof. dr hab. Anna Filipek
Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy
Prof. dr hab. Stefan Kasicki
Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak
Prof. dr hab. Barbara Przewłocka
Prof. dr hab. Romuald Zabielski

 

Komisja Doktorska

Prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz, przewodnicząca
Prof. dr hab.  Anna Filipek
Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
Prof. dr hab. Sławomir Pikuła
Prof. dr hab. Małgorzata Skup
Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
Dr hab. Grzegorz Wilczyński, prof. Nadzw
Prof. dr hab. Daniel Wójcik
Prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki

 

Komisja Finansowa

Prof. dr hab. Ewa Sikora, przewodnicząca
Prof. dr hab. Jerzy Duszyński
Prof. dr hab. Anna Grabowska
Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek

 

Komisja ds. Działalności Naukowej

Prof. Leszek Kaczmarek, przewodniczący
Prof. Agnieszka Dobrzyń
Prof. Włodzimierz Krzyżosiak
Prof. Katarzyna Kwiatkowska
Prof. Maria Jolanta Rędowicz
Prof. Grzegorz Wilczyński
Prof. Lech Wojtczak
Prof. Jerzy Duszyński

 

Rzecznik Dyscyplinarny

Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska

 

Sekretariat Rady Naukowej

Dr hab. Katarzyna Łukasiuk, sekretarz Rady
Dr Ksenia Meyza, zastępca sekretarza Rady
Dr Tomasz Prószyński, zastępca sekretarza Rady
Agata Karwowska, prowadząca sekretariat