Sesja sprawozdawcza Rady Naukowej Instytutu Nenckiego

Drukuj
1 2 3

24 lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej poświęcone przyjęciu sprawozdania z działalności Instytutu Nenckiego w 2016 roku. Prof. Andrzej Wróbel, rozpoczynając spotkanie, przywitał przybyłych gości.

 

Wybrane osiągnięcia naukowe Instytutu Nenckiego w 2016 r. zaprezentowali:

- prof. dr hab. Ewa Sikora - Reaktywne formy tlenu i podwójne uszkodzenia DNA w starzeniu komórkowym - przełamywanie paradygmatów.
- dr Michał Bola - Oscylacje w paśmie gamma jako neuronalny korelat stanu świadomości.
- mgr Ilona Kotlewska-Waś - Neuronalne korelaty przetwarzania informacji związanych z własną osobą.

 

Następnie dr hab. Ewelina Knapska, prof. Leszek Kuźnicki i prof. Lech Wojtczak zostali uhonorowani Medalem Pamiątkowym z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Instytutu

 

Obszerne sprawozdanie z działalności Instytut Nenckiego i Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach w roku 2016 przedstawił dyrektor, prof. Adam Szewczyk.