Rozstrzygnięcie konkursu Group Leader 2018

Drukuj
1 2 3

W grudniu 2018r. rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko kierownika pracowni badawczej w Instytucie Nenckiego - Group Leader 2018. Zwycięzcami konkursu zostali dr Piotr Brągoszewski i dr hab. Katarzyna Jednoróg.

 

Dr Piotr Brągoszewski zajmuje się zagadnieniami związanymi z homeostazą białek (proteostazą) i pracuje obecnie w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Dr hab. Katarzyna Jednoróg pracuje w Instytucie Nenckiego, gdzie bada neurobiologiczne podłoże rozwoju języka.

 

Zwycięzców konkursu wyłoniono w wyniku dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie, spośród 17 zgłoszeń, komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. dr hab. Marii Jolanty Rędowicz wybrała sześcioro kandydatów, którzy zostali poproszeni o przedstawienie. swoich dotychczasowych osiągnięć i planów badawczych przed społecznością Instytutu. Kandydaci odbyli także indywidualne rozmowy z członkami komisji konkursowej oraz ze wskazanymi przez siebie kierownikami pracowni (lub ich reprezentantami). Komisja konkursowa jednomyślnie podjęła decyzję o zarekomendowaniu Dyrektor Instytutu zatrudnienia na stanowisku kierownika pracowni badawczej Piotra Brągoszewskiego i Katarzyny Jednoróg.