Rekrutacja doktorantów do Instytutu Nenckiego PAN

Instytut Nenckiego PAN ogłasza rekrutację do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych Warsaw-4-PhD na rok akademicki 2020/2021. 

 

Oferujemy:

 

- możliwość uzyskania stopnia doktora w jednym z największych nieuniwersyteckich ośrodków w dyscyplinie nauk biologicznych w ramach multidyscyplinarnej szkoły doktorskiej Warsaw-4-PhD,
- możliwość zdobycia wiedzy oraz rozwoju naukowego pod kierunkiem najwybitniejszych naukowców,
- udział w interesujących projektach naukowych,
- prowadzenie badań w nowoczesnych laboratoriach,
- przyjazne środowisko w międzynarodowej społeczności doktorantów,
- stypendia dla wszystkich doktorantów,
- udział w konferencjach i stażach zagranicznych,
- prywatną opiekę medyczną

 

Zapisz się on-line: https://warsaw4phd.eu/

 

Rekrutacja trwa od 05 do 18 sierpnia 2020 r.