Aktualnie Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN prowadzi nabór na studia doktoranckie. Dokumenty należy składać online do 12 lutego 2019 r. http://www.nencki.gov.pl/rejestracja-online. Zapraszamy do zapoznania się z projektami.

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN prowadzi nabór na studia doktoranckie w dwóch głównych rekrutacjach:

czerwcowej - zwykle rozpoczyna się w maju, a dokumenty należy składać do początku czerwca - rozmowy rekrutacyjne zwykle odbywają się zazwyczaj w 3-4 tygodniu czerwca,

wrześniowej - zwykle rozpoczyna się w sierpniu, a dokumenty należy składać do początku września - rozmowy rekrutacyjne odbywają się zazwyczaj w 3-4 tygodniu września.

Ponadto, Instytut Nenckiego prowadzi dodatkowe rekrutacje, uzależnione od otrzymanych grantów lub prowadzonych w Instytucie projektów.

 

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
 

Sekretariat Studiów Doktoranckich
mgr Katarzyna Gardocka, mgr Diana Szymańska
studia.doktoranckie@nencki.gov.pl
tel: +48 22 5892554

Projekty Konferencje