Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie  przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe:

– Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w formularzu rekrutacyjnym, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na studia doktoranckie, prowadzone przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 września 2018 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

System rekrutacyjny:  Submit your documents on-line

Ważne

Przed wysłaniem aplikacji:

Sprawdź czy wpisałeś w cv nazwisko promotora pracy licencjackiej i magisterskiej

Zapoznaj się dokładnie z projektami zamieszczonymi na stronie i zastanów się dlaczego warto aplikować właśnie na ten projekt

 

Po zaproszeniu na rozmowę:

Umów się z kierownikiem projektu na spotkanie

Porozmawiaj z członkami zespołu, jak wygląda praca w laboratorium

Zapytaj o warunki finansowe, możliwości wyjazdów

 

 

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
 

Sekretariat Studiów Doktoranckich
mgr Karolina Wysowska, mgr Diana Szymańska
studia.doktoranckie@nencki.edu.pl
tel: +48 22 5892554

Projekty Konferencje