Obowiązujące Akty Prawne

Lista Członków Rady Naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 

Członkowie z Instytutu

 

Dr hab. Agnieszka Dobrzyń, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Jerzy Duszyński
Dr hab. Hanna Fabczak, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Anna Filipek
Prof. dr hab. Anna Grabowska
Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Prof. dr hab. Stefan Kasicki
Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
Dr Witold Konopka
Prof. dr hab. Małgorzata Kossut
Dr hab. Katarzyna Łukasiuk, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz
Prof. dr hab. Sławomir Pikuła
Dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. nadzw.
Prof. dr hab. M. Jolanta Rędowicz
Prof. dr hab. Ewa Sikora
Prof. dr hab. Małgorzata Skup
Prof. dr hab. Urszula Sławińska
Prof. dr hab. Adam Szewczyk
Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
Dr hab. Grzegorz Wilczyński, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Urszula Wojda
Prof. dr Lech Wojtczak
Dr hab. Daniel Wójcik prof. nadzw.
Prof. dr hab. Andrzej Wróbel
Prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki
Dr Ksenia Meyza
Dr Tomasz Prószyński
Mgr Ilona Kotlewska-Kowalska – przedstawicielka doktorantów

 

Członkowie spoza Instytutu


Prof. dr hab. Anna Maria Ciemerych-Litwinienko
Prof. dr hab. Anna Członkowska
Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy    
Prof. dr hab. Marek Figlerowicz
Prof. dr hab. Jacek Jaworski
Prof. dr hab. Jolanta Jura
Prof. dr hab. Anna Kamińska    
Prof. dr hab. Marek Konarzewski
Prof. dr hab. Jan Kotwica
Prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak
Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz
Prof. dr hab. Marta Miączyńska    
Prof. dr hab. Barbara Przewłocka            
Prof. dr hab. Krzysztof Wędzony
Prof. dr hab. Kazimierz Wierzchowski
Prof. dr hab. Romuald Zabielski