Profesor Daniel Wójcik członkiem FENS CHET

Drukuj
1 2 3

Profesor Daniel Wójcik został członkiem FENS CHET (Federation of European Neuroscience Societies Committee of Higher Education and Training). Komitet ten kształtuje programy edukacyjne, które FENS oferuje naukowcom na wszystkich szczeblach kariery zawodowej, organizując konferencje, szkoły i warsztaty naukowe. Wspiera także mobilność naukowców poprzez granty wyjazdowe i programy wymiany naukowej.
Serdecznie gratulujemy!