Prof. Agnieszka Dobrzyń członkiem Rady Programowej Biura Promocji Nauki PolSCA PAN

Drukuj
1 2 3

Prof. Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, została powołana na członka Rady Programowej przy jednostce działającej pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli, w kadencji 2019-2022. Współpraca polskich placówek zagranicznych z zagranicznymi stacjami PAN w obszarze promocji nauki jest efektem porozumienia zawartego miedzy Prezesem Polskiej Akademii Nauk i Ministrem Spraw Zagranicznych.

 

Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN istnieje od 2005 r. Misja biura obejmuje promowanie, ułatwianie i rozwijanie uczestnictwa polskiego środowiska naukowego w europejskich projektach i inicjatywach, a w szczególności - wzrost udziału Polski w programach ramowych Unii Europejskiej.

 

Do zadań biura należy, między innymi, promocja i wsparcie eksperckie uczestnictwa polskich partnerów w Programach Ramowych Unii Europejskiej, współpraca z odpowiednikami z krajów europejskich zrzeszonych w ramach sieci IGLO, współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK), organizowanie wydarzeń będących forum otwartej wymiany poglądów pomiędzy zapraszanymi polskimi uczonymi, a rezydującymi w Brukseli przedstawicielami międzynarodowych środowisk naukowych oraz monitorowanie polityk UE w zakresie badań i innowacji.