Centrum Badań Podstawowych i Translacyjnych w Zakresie Biologii i Nauk Biomedycznych

Pracownia Białek Motorycznych
Kierownik: Andrzej A. Kasprzak

 

Pracownia Białek Wiążących Wapń
Kierownik: Anna Filipek

Pracownia Biochemii Lipidów
Kierownik: Sławomir Pikuła

Pracownia Bioenergetyki i Błon Biologicznych
Kierownik: Jerzy Duszyński

Pracownia Biofizyki Komórki
Kierownik: Jakub Włodarczyk

Pracownia Biologii Molekularnej Błony Komórkowej
Kierownik: Katarzyna Kwiatkowska

Pracownia Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek
Kierownik: Dorota Włoga

Pracownia Epileptogenezy
Kierownik: Katarzyna Łukasiuk

Pracownia Etologii
Kierownik: Ewa Joanna Godzińska

Pracownia Metabolizmu Komórki
Kierownik: Krzysztof Zabłocki

Pracownia Molekularnej Biochemii Medycznej
Kierownik: Paweł Dobrzyń

 

Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych
Kierownik: Maria Jolanta Rędowicz

Pracownia Molekularnych Podstaw Starzenia
Kierownik: Ewa Sikora

Pracownia Molekularnych Podstaw Zachowania
Kierownik: Katarzyna Radwańska

 

Pracownia Neurobiologii
Kierownik: Leszek Kaczmarek

Pracownia Neurobiologii Emocji
Kierownik: Ewelina Knapska

 

Pracownia Neurobiologii Widzenia
Kierownik: Wioletta Waleszczyk


Pracownia Neuroinformatyki
Kierownik: Daniel Wójcik

Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej
Kierownik: Grzegorz Wilczyński
 

Pracownia Neuroplastyczności
Kierownik: Małgorzata Kossut

Pracownia Neuropsychologii
Kierownik: Elżbieta Szeląg

 

Pracownia Pamięci Przestrzennej
Kierownik: Rafał Czajkowski

 

Pracownia Plastyczności Nerwowo-Mięśniowej
Kierownik: Urszula Sławińska

Pracownia Procesów Transportu w Błonach Biologicznych
Kierownik: Katarzyna A. Nałęcz

Pracownia Przekazywania Sygnału
Kierownik: Tomasz Wilanowski


Pracownia Psychofizjologii
Kierownik: Anna Grabowska

Pracownia Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych
Kierownik: Agnieszka Dobrzyń

Pracownia Synaptogenezy
Kierownik: Tomasz Prószyński|

Pracownia Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych
Kierownik: Adam Szewczyk

Grupa Neurobiologii Naprawczej
Kierownik: Małgorzata Skup