Pracownia Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych

Kierownik: Adam SZEWCZYK

Zespół: Bartłomiej Augustynek (doktorant), Anna Kajma (doktorantka), Michał Laskowski (doktorant), Antoni Wrzosek

Profil badań

Wewnątrzkomórkowe kanały jonowe ze szczególnym uwzględnieniem kanałów obecnych w błonach mitochondrialnych; wpływ aktywności kanałów jonowych na funkcje mitochondriów, oddziaływania aktywatorów kanałów potasowych z białkami mitochondrialnymi, rekonstytucja kanałów do sztucznych błon lipidowych. Więcej informacji na stronie pracowni

Aktualna działalność badawcza

- oddziaływanie aktywatorów kanałów potasowych (np. diazoksyd) z mitochondrialnym kanałem potasowym regulowanym przez ATP;
- regulacja przez fosforylacje kanału potasowego w mitochondriach,
- wpływ aktywatorów kanałów potasowych o dużym przewodnictwie (NS1619, CGS7184) na komórki glejaka LN229,
- mechanizmy cytoprotekcyjne indukowane przez aktywatory kanałów potasowych,
- oddziaływanie efektorów kanałów potasowych z mitochondriami mięśni szkieletowych oraz komórkami L6 oraz C2C12

Wybrane publikacje

Kicinska A., Swida A., Bednarczyk P., Koszela-Piotrowska I., Choma K., Dolowy K, Szewczyk A, Jarmuszkiewicz W. (2007) ATP-sensitive potassium channel in mitochondria of the eukaryotic microorganism Acanthamoeba castellanii. J. Biol. Chem. 282: 17433-17441.

Szewczyk A., Skalska J., Głab M., Kulawiak B., Malińska D., Koszela-Piotrowska I., Kunz W.S. (2006) Mitochondrial potassium channels: from pharmacology to function. Biochim. Biophys. Acta. 1757: 715-720.

Skalska J., Debska G., Kunz W.S., Szewczyk A. (2005)Antidiabetic sulphonylureas activate mitochondrial permeability transition in rat skeletal muscle. Br. J. Pharmacol. 145: 785-91.

Bednarczyk P., Kicinska A., Kominkova V., Ondrias K., Dolowy K., Szewczyk A. (2004) Quinine Inhibits Mitochondrial ATP-regulated Potassium Channel from Bovine Heart. J. Membr. Biol. 199: 63-72

Szewczyk A., Wojtczak L. (2005) Mitochondria as a pharmacological target. Pharmacol. Rev. 54: 101-27