Pracownia Synaptogenezy

Kierownik: Tomasz PRÓSZYŃSKI

Zespół: Paweł NIEWIADOMSKI, Magda CHOJNACKA, Kasia ROJEK, Krzysztof BERNADZKI

Profil badań:

Prawidłowe funkcjonowanie synaps nerowo-mięśniowych jest niezbędne dla pracy naszych mięśni. W okresie postnatalnym synapsy te ulegają znaczącej przebudowie w skomplikowane morfologicznie struktury, co jest niezbędne dla ich szybkiego i precyzyjnego działania. Zaburzenia w rozwoju synaps nerwowo-mięśniowych są obserwowane w wielu schorzeniach układu neuro-motorycznego, takich jak dystrofie mięśniowe. Niemniej jednak, molekularny mechanizm sterujący procesem rozwoju synaps jest słabo poznany. Nasze badania doprowadziły do odkrycia na synapsach organelli komórkowych zwanych podosomami, które biorą udział w przebudowie maszynerii synaptycznej.
Obecnie prowadzone badania są nastawione na poznanie mechanizmów sterujących procesem przebudowy synaps nerwowo-mięśniowych, a w szczególności udziałem podosomów w tym procesie. Wiele z białek zaangażowanych w rozwój synaps-nerwowo mięśniowych pełni ważną role w mózgu, dlatego też, dla nowo odkrytych białek badamy również ich potencjalną funkcję w tworzeniu i plastyczności synaps w centralnym układzie nerwowym.

Aktualna działalność badawcza:

• Badanie roli podosomów w przebudowie synapsy nerwowo-mięśniowej
• Poszukiwanie nowych białek sterujących rozwojem synapsy nerwowo-mięśniowej
• Poszukiwanie nowych białek regulujących podosomy
• Badanie roli białek kontrolujących rozwój synaps nerwowo-mięśniowych w tworzeniu się i plastyczności synaps w mózgu

Wybrane publikacje:

Proszynski TJ, Sanes JR. “Amotl2 interacts with LL5β, localizes to podosomes and regulates postsynaptic differentiation in muscle” J Cell Sci. 2013 May 15;126(Pt 10):2225-35

Proszynski TJ, Gingras J, Valdez G, Krzewski K, Sanes JR. “Podosomes are present in a postsynaptic apparatus and participate in its maturation” Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2009 Oct 27;106(43):18373-8

Klemm RW, Ejsing CS, Surma MA, Kaiser HJ, Gerl MJ, Sampaio JL, de Robillard Q, Ferguson C, Proszynski TJ, Shevchenko A, Simons K. “Segregation of sphingolipids and sterols during formation of secretory vesicles at the trans-Golgi network” J Cell Biol. 2009 May 18;185(4):601-12

Proszynski TJ, Klemm RW, Bagnat M, Gaus K, Simons K. “Plasma membrane polarization during mating in yeast cells” J Cell Biol. 2006 Jun 19;173(6):861-6.

Proszynski TJ, Klemm RW, Gravert M, Hsu PP, Gloor Y, Wagner J, Kozak K, Grabner H, Walzer K, Bagnat M, Simons K, Walch-Solimena Ch. “A genome-wide visual screen reveals a role for sphingolipids and ergosterol in cell surface delivery in yeast” Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2005 Dec 13;102(50):17981.

Proszynski TJ, Simons K, Bagnat M. “O-glycosylation as a sorting determinant for cell surface delivery in yeast” Mol. Biol. Cell. 2004 Apr;15(4):1533-43.