PRACOWNIA PSYCHOFIZJOLOGII

Head: Anna Grabowska

 

 

Degrees:
2000 Professor of Biological Sciences, nomination by the President of the Republic of Poland, Nencki Institute of Experimental Biology, PAS

1993 DSc Habil, Nencki Institute of Experimental Biology, PAS

1979 PhD in Biology (psychophysiology), Nencki Institute of Experimental Biology, PAS

1971 MA in Psychology, University of Warsaw

 

Professional employments:

2006-present University of Social Sciences and Humanities, Chair of Experimental Neuropsychology, Warsaw

1998-2005 Jagiellonian University, Cracow

1971-present Head of the Laboratory of Psychophysiology, Nencki Institute of Experimental Biology, PAS

 

Honors and fellowships:

2016-present Member of the Polish Academy of Arts and Sciences (PAU)

2008 V-ce President of the Polish Neuropsycho- logical Society

2000 Member of the Committee of Neurobiology of Polish Academy of Sciences

1994-1997, 2000-2003 Member of the Executive Committee of the European Brain and Behaviour Society

Zespół: Krzysztof Bielski, Katarzyna Chyl, Agnieszka Dębska, Gabriela Dzięgiel, Katarzyna Jednoróg, Agnieszka Kacprzak, Emilia Kolada-Nowak, Magdalena Łuniewska, Anna Nowicka, Maria Nowicka, Joanna Plewko, Iwona Szatkowska, Michał Wójcik, Aleksandra Zasada, Łukasz Żurawski 


Profil badań

Badania koncentrują się na neuronalnych korelatach funkcji psychicznych człowieka. Tematyka dotyczy szerokiego spektrum zagadnień poczynając od podstawowych mechanizmów uwagi i emocji, poprzez funkcjonalną architekturę pamięci, do samoświadomości. Zasadniczym celem badań prowadzonych zarówno na osobach bez uszkodzeń układu nerwowego, pacjentach z uszkodzeniem mózgu, pacjentach z chorobami neurodegeneracyjnymi (choroba Parkinsona i Alzheimera), jak i osobach z zaburzeniami neurorozwojowymi (dysleksja, ADHD) jest poznanie zależności pomiędzy mózgiem a funkcjami psychicznymi i ich zaburzeniami oraz zdobycie wiedzy pozwalającej na wypracowanie lepszych narzędzi do diagnozy i terapii. Więcej informacji na stronie Pracowni Psychofizjologii

Metody

Badania są prowadzone przy użyciu metod funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI), potencjałów wywołanych (ERP), morfometrii opartej na vokselach (VBM), elektromiografii (EMG). Współpraca z klinikami neurologicznymi i neurochirurgicznymi umożliwia badanie wpływu uszkodzenia mózgu i chorób neurologicznych na funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne. Aktualne prace koncentrują się bardziej na „funkcjonalnej integracji” (połączeniach), niż na lokalizacji funkcji, i stosują metody obrazowania tensora dyfuzji (DTI) oraz modelowania sprzężeń regionalnych (SEM).

Aktualna działalność badawcza

• Przetwarzanie informacji związanych z własną osobą – badania fMRI i ERP (współpraca z Leibniz Institute for Neurobiology, Magdeburg)
• Mózgowa reprezentacja kłamstwa: badanie fMRI u osób zdrowych
• Badania neuronalnych korelatów nieświadomego przetwarzania informacji u pacjentów z zespołem jednostronnego pomijania (współpraca z Instytutem Psychiatrii i Neurologii)
• Badanie fMRI emocjonalnych aspektów procesu powstawania fałszywych wspomnień (współpraca z Leibniz Institute for Neurobiology, Magdeburg)
• Neurobiologiczne podłoże autyzmu (współpraca z Fundacją SYNAPSIS)
• Mózgowe korelaty dysleksji: behawioralne i elektrofizjologiczne badania dysfunkcji uwagi, zdolności fonologicznych, drogi grzbietowej i móżdżku (współpraca z Institute fur Medizin, Julich)
• Neuroanatomiczne markery dysleksji: badanie z użyciem MRI (współpraca z Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique, CNRS/DEC-ENS, Paris)
• Wpływ motywacji na pamięć operacyjną: badania pacjentów z uszkodzeniami podstawnej kory przedczołowej oraz badanie fMRI osób zdrowych (współpraca z Warszawską Akademią Medyczną)
• Badania EMG dynamicznych i statycznych ekspresji emocjonalnych oraz ich związku z empatią
• Neuronalne mechanizmy intencjonalnego zapominania emocjonalnych i neutralnych bodźców (współpraca z Leibniz Institute for Neurobiology, Magdeburg)
• Neuronalne korelaty zaburzeń poznawczych w chorobie Parkinsona

Wybrane publikacje

Grabowska A., Marchewka A., Seniów J., Polanowska K., Jednoróg K., Królicki L., Kossut M., Członkowska A. (2011) Emotionally negative stimuli can overcome attentional deficits in patients with visuo-spatial hemineglect. Neuropsychologia, 49 (12): 3327-3337.

Nowicka A., Marchewka A., Jednoróg K., Tacikowski P., Brechmann A. (2011) Forgetting of emotionally negative stimuli is hard: fMRI study of directed forgetting. Cerebral Cortex, 21: 539-549.

Rymarczyk K., Biele C., Grabowska A., Majczyński H. (2011) EMG activity in response to static and dynamic facial expressions. International Journal of Psychophysiology, 79: 330-333.

Szatkowska I., Szymańska O., Marchewka A., Soluch P., Rymarczyk K. (2011) Dissociable contributions of the left and right posterior medial orbitofrontal cortex in motivational control of goal-directed behavior. Neurobiology of Learning and Memory, 96 (2): 385-391.

Tacikowski P., Jednoróg K., Marchewka A., Nowicka A. (2011) How multiple repetitions influence the processing of own, famous and unknown names and faces: An ERP study. International Journal of Psychophysiology, 79: 219-230.

Jednoróg K., Marchewka A., Tacikowski P., Grabowska A. (2010) Implicit phonological and semantic processing in children with developmental dyslexia: Evidence from event-related potentials. Neuropsychologia, 48 (9): 2447-2457.

Nowicka A., Jednoróg K., Marchewka A., Brechmann A. (2009) Successfully overcoming the inhibitory impact of the “forget” instruction: a voxel-based morphometric study of directed forgetting. Psychophysiology, 46: 1108-1112.

Marchewka A., Brechmann A., Nowicka A., Jednoróg K., Scheich H., Grabowska A. (2008) False recognition of emotional stimuli is lateralised in the brain: an fMRI study. Neurobiology of Learning and Memory, 90: 280-284.