Pracownia Przekazywania Sygnału

Kierownik: Tomasz WILANOWSKI

Zespół: Aleksandra Głowacka (magistrantka), Grzegorz Kotarba (postdok), Ewa Krzywińska (postdok), Magdalena Pawlak (absolwentka), Agnieszka Taracha (doktorantka), Marek Żórawski (stypendysta Fulbrighta)


Profil badań

Przekazywanie sygnału w komórce ssaczej; rola czynników transkrypcyjnych z rodziny Grainyhead-like (GRHL) w tym procesie; regulacja ekspresji genów przez czynniki transkrypcyjne GRHL; regulacja aktywności białek z rodziny GRHL; analiza fenotypów myszy z mutacjami w genach kodujących białka GRHL; mechanizmy funkcjonowania czynników GRHL w zdrowych komórkach i w patogenezie stanów chorobowych.


Aktualna działalność badawcza

  • związki genu GRHL1 z chorobami u ludzi
  • analiza fenotypów myszy Grhl1
  • mechanizmy regulacji aktywności białka GRHL1
  • regulacja ekspresji genów przez czynnik transkrypcyjny GRHL1
  • znaczenie czynników transkrypcyjnych GRHL w chorobach nowotworowych


Wybrane publikacje

 

Cangkrama M, Darido C, Georgy SR, Partridge D, Auden A, Srivastava S, Wilanowski T, Jane SM (2016) Two ancient gene families are critical for maintenance of the mammalian skin barrier in postnatal life. Journal of Investigative Dermatology 136: 1438-1448

Mlacki M, Kikulska A, Krzywinska E, Pawlak M, Wilanowski T (2015) Recent discoveries concerning the involvement of transcription factors from the Grainyhead-like family in cancer. Experimental Biology and Medicine 240: 1396-1401

Mlacki M, Darido C, Jane SM, Wilanowski T (2014) Loss of Grainy head-like 1 is associated with disruption of the epidermal barrier and squamous cell carcinoma of the skin. PLOS ONE 9: e89247

Darido C, Georgy SR, Wilanowski T, Dworkin S, Auden A, Zhao Q, Rank G, Srivastava S, Finlay MJ, Papenfuss AT, Pandolfi PP, Pearson RB, Jane SM (2011) Targeting of the tumor suppressor GRHL3 by a miR-21-dependent proto-oncogenic network results in PTEN loss and tumorigenesis. Cancer Cell 20: 635-648

Caddy J, Wilanowski T, Darido C, Dworkin S, Ting SB, Zhao Q, Rank G, Auden A, Srivastava S, Papenfuss TA, Murdoch JN, Humbert PO, Parekh V, Boulos N, Weber T, Zuo J, Cunningham JM, Jane SM (2010) Epidermal wound repair is regulated by the planar cell polarity signaling pathway. Developmental Cell 19: 138-147