Pracownia Przekazywania Sygnału

Kierownik: Tomasz WILANOWSKI

Zespół: Aleksandra Głowacka (magistrantka), Grzegorz Kotarba (postdok), Ewa Krzywińska (postdok), Magdalena Pawlak (absolwentka), Agnieszka Taracha (doktorantka), Marek Żórawski (stypendysta Fulbrighta)


Profil badań

Przekazywanie sygnału w komórce ssaczej; rola czynników transkrypcyjnych z rodziny Grainyhead-like (GRHL) w tym procesie; regulacja ekspresji genów przez czynniki transkrypcyjne GRHL; regulacja aktywności białek z rodziny GRHL; analiza fenotypów myszy z mutacjami w genach kodujących białka GRHL; mechanizmy funkcjonowania czynników GRHL w zdrowych komórkach i w patogenezie stanów chorobowych.


Aktualna działalność badawcza

  • związki genu GRHL1 z chorobami u ludzi
  • analiza fenotypów myszy Grhl1
  • mechanizmy regulacji aktywności białka GRHL1
  • regulacja ekspresji genów przez czynnik transkrypcyjny GRHL1
  • znaczenie czynników transkrypcyjnych GRHL w chorobach nowotworowych


Wybrane publikacje

 

Kikulska A, Rausch T, Krzywinska E, Pawlak M, Wilczynski B, Benes V, Rutkowski P, Wilanowski T (2018) Coordinated expression and genetic polymorphisms in Grainyhead-like genes in human non-melanoma skin cancers. BMC Cancer 18: 23
 

Pawlak M, Kikulska A, Wrzesinski T, Rausch T, Kwias Z, Wilczynski B, Benes V, Wesoly J, Wilanowski T (2017) Potential protective role of Grainyhead-like genes in the development of clear cell renal cell carcinoma. Molecular Carcinogenesis 56: 2414-2423
 

Cangkrama M, Darido C, Georgy SR, Partridge D, Auden A, Srivastava S, Wilanowski T, Jane SM (2016) Two ancient gene families are critical for maintenance of the mammalian skin barrier in postnatal life. Journal of Investigative Dermatology 136: 1438-1448
 

Mlacki M, Darido C, Jane SM, Wilanowski T (2014) Loss of Grainy head-like 1 is associated with disruption of the epidermal barrier and squamous cell carcinoma of the skin. PLoS One 9: e89247
 

Darido C, Georgy SR, Wilanowski T, Dworkin S, Auden A, Zhao Q, Rank G, Srivastava S, Finlay MJ, Papenfuss AT, Pandolfi PP, Pearson RB, Jane SM (2011) Targeting of the tumor suppressor GRHL3 by a miR-21-dependent proto-oncogenic network results in PTEN loss and tumorigenesis. Cancer Cell 20: 635-648