PRACOWNIA PRZEKAZYWANIA SYGNAŁU

Kierownik: Tomasz Wilanowski

 

Stopnie naukowe:

2013 habilitacja, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
1995 doktorat, Australian National University, Research School of Biological Sciences, Canberra, Australia
1990 magisterium, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

 

Historia zatrudnienia:

2009-obecnie kierownik Pracowni Przekazywania Sygnału, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
1998-2009 Senior Research Officer, Royal Melbourne Hospital, Rotary Bone Marrow Research Laboratories, Melbourne, Australia
1995-1998 postdok, Australian National University, Research School of Biological Sciences, Canberra, Australia

 

Nagrody i wyróżnienia:

Patenty:

Kikulska A, Wilanowski T, Rutkowski P (2017) Sposób wykrywania zwiększonego ryzyka zachorowania na raka skóry oraz zastosowanie genotypowego wariantu genu GRHL3. Patent numer P.410049, udzielony 22 września 2017 (Polska) i 22 listopada 2017 (USA).

Jane S, Wilanowski T, Ting S (2008) Mammalian Grainyhead transcription factors. Patent USA nr 7408048, udzielony 5 sierpnia 2008.

 

Kierownik: Tomasz WILANOWSKI

Zespół: Grzegorz Kotarba (postdok), Agnieszka Taracha (doktorantka)


Profil naukowy pracowni i metody:

 

Główne zainteresowania badawcze Pracowni Przekazywania Sygnału dotyczą ścieżek przekazywania sygnału w komórkach ssaczych. Badamy rolę czynników transkrypcyjnych z rodziny Grainyhead-like (GRHL) w przekazywaniu sygnału. Obejmuje to regulację ekspresji innych genów przez te czynniki transkrypcyjne; regulację ekspresji genów GRHL; oraz potranslacyjną regulację aktywności białek GRHL. Czynniki transkrypcyjne z tej rodziny mają duże znaczenie w procesach życiowych i chorobowych u ludzi i zwierząt. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naskórka i innych nabłonków, do zamknięcia cewy nerwowej i gojenia się ran. Są one również istotne w różnych odmianach raka, takich jak nowotwory piersi, skóry, nerek, wątroby, żołądka i jelita grubego. Co więcej, geny GRHL nie są jedynie pasywnymi wskaźnikami postępu rozwoju nowotworów, ale również wpływają one bezpośrednio na przebieg procesów nowotworzenia. Prawidłowa regulacja tych genów jest kluczowa dla ich anty-onkogennych funkcji, w związku z czym mutacje, które wpływają na funkcjonowanie tych genów, osłabiają ich przeciwnowotworowe działanie a przez to zwiększają ryzyko zachorowania na raka u dotkniętych osób. Gdyby mechanizmy regulujące funkcjonowanie białek z rodziny GRHL mogły być modulowane przez specyficzne leki lub inne związki chemiczne, to takie związki mogłyby być następnie zastosowane w leczeniu określonych typów raka. Nie ograniczamy jednak naszych zainteresowań badawczych wyłącznie do czynników transkrypcyjnych GRHL; współpracujemy również z wieloma zespołami naukowymi badającymi inne białka zaangażowane w przekazywanie sygnału.


Wybrane publikacje

 

Krzywinska E, Zorawski MD, Taracha A, Kotarba G, Kikulska A, Mlacki M, Kwiatkowska K, Wilanowski T (2018) Threonine 454 phosphorylation in Grainyhead-like 3 is important for its function and regulation by the p38 MAPK pathway. Biochimica et Biophysica Acta 1865: 1002-1011
 

Kotarba G, Krzywinska E, Grabowska AI, Taracha A, Wilanowski T (2018) TFCP2/TFCP2L1/UBP1 transcription factors in cancer. Cancer Letters 420: 72-79
 

Kikulska A, Rausch T, Krzywinska E, Pawlak M, Wilczynski B, Benes V, Rutkowski P, Wilanowski T (2018) Coordinated expression and genetic polymorphisms in Grainyhead-like genes in human non-melanoma skin cancers. BMC Cancer 18: 23
 

Pawlak M, Kikulska A, Wrzesinski T, Rausch T, Kwias Z, Wilczynski B, Benes V, Wesoly J, Wilanowski T (2017) Potential protective role of Grainyhead-like genes in the development of clear cell renal cell carcinoma. Molecular Carcinogenesis 56: 2414-2423
 

Mlacki M, Darido C, Jane SM, Wilanowski T (2014) Loss of Grainy head-like 1 is associated with disruption of the epidermal barrier and squamous cell carcinoma of the skin. PLoS One 9: e89247