Pracownia Plastyczności Nerwowo-Mięśniowej

Kierownik: Urszula SŁAWIŃSKA

Zespół: Anna Cabaj, Mona Nazzal, Teresa Górska (Professor emeritus), Henryk Majczyński

Profil badań:

obejmuje szeroko zakrojone badania neuronalnych mechanizmów kontroli ruchów lokomocyjnych oraz procesów plastyczności zachodzących w trakcie rozwoju i po urazach układu nerwowo-mięśniowego gryzoni. W naszych badaniach analizujemy funkcjonalne aspekty odtwarzania czynności mięśni po uszkodzeniach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego zarówno u młody jak i dorosłych szczurów. Powrót funkcji lokomocyjnych kończyn tylnych badamy u zwierząt swobodnie poruszających się zwracając szczególną uwagę na odtwarzanie koordynacji ruchów w ramach tej samej kończyn jak i między kończynami. Dalekosiężnym celem naszych badań jest poznanie mechanizmów wspomagających odtwarzanie funkcji ruchowych utraconych w wyniku urazów układu nerwowego i opracowanie nowych metod rehabilitacji poprzez uruchomienie różnorodnych mechanizmów plastyczności kompensacyjnej. Szczególną uwagę zwracamy na badania z użyciem metod transplantacji, treningu ruchowego oraz podawania środków farmakologicznych.

Stosowane metody badawcze:
 

 • behawioralne i elektrofizjologiczne (EMG) oszacowanie poprawności wykonywania ruchów kończyn u szczurów poruszających sie swobodnie,
 • mikrochirurgia (uszkodzenia OUN, przeszczepy neuronalne, implantacje elektrod do chronicznej rejestracji EMG, implantacja kaniuli do dordzeniowego podawania środków farmakologicznych),
 • analiza śladów stóp na bieżni i w urządzeniu CatWalk,
 • elektrofizjologiczne doświadczenia ostre
 • immunocytochemia
 • western blotting.


Aktualnie realizowane zadania badawcze:
 

 • rola układów monoaminergicznych w kontroli lokomocji szczurów w normie oraz w odtwarzaniu funkcji lokomocyjnych u szczurów po częściowym lub całkowitym uszkodzeniu rdzenia kręgowego,
 • wpływ przeszczepów płodowych komórek serotoninowych na powrót funkcji lokomocyjnych szczurów paraplegicznych,
 • wpływ zaburzeń interakcji nerwowo-mięśniowej w krytycznym okresie rozwoju szczurów po urodzeniu na kształtowanie się struktury i funkcji mięśnia i jego jednostek ruchowych w warunkach ostrych i chronicznych
 • wpływ różnych środków farmakologicznych na powrót funkcji mięśni kończyn po urazach obwodowego układu nerwowego.

   

Wybrane publikacje:

 

Jordan L.M. , McVagh J.R., Noga B.R., Cabaj A.M., Majczyński H., Sławińska U., Provencher J., Leblond H., Rosignol S.  (2014) Cholinergic Mechanisms in Spinal Locomotion - Potential Target for Rehabilitation Approaches. Front Neural Circuits. 8:132. doi: 10.3389/fncir.2014.00132. eCollection 2014.

 

Sławińska U., Miazga K., Cabaj A.M., Leszczyńska A., Majczyński H., Nagy J.I., Jordan L.M. (2013) Grafting of fetal 5-HT neurons into the sublesion spinal cord of paraplegic rats restores coordinated hindlimb locomotion. Exp. Neurol. 247:572-81.

 

Sławińska U., Rossignol S., Bennett D.J., Schmidt B.J., Frigon A., Fouad K., Jordan L.M. (2012) Comment on “Restoring voluntary control of locomotion after paralyzing spinal cord injury”. Science, 338: 328.

 

Sławińska U., Majczyński H., Dai Y., Jordan L.M. (2012) The upright posture improves plantar stepping and alters responses to serotonergic drugs in spinal rats. Journal of Physiology, 590: 1721-1736.
 

Cabaj A.M., Sławińska U. (2012) Riluzole treatment reduces motoneuron death induced by axotomy in newborn rats. Journal of Neurotrauma, 29: 1506-1517