Pracownia Neurobiologii

Head: Leszek KACZMAREK

Zespół: Artur Czupryn, Mayank Chaturvedi (doktorant), Magdalena Dziembowska, Hubert Doleżeczek, Izabela Figiel-Ożog, Krishnendu Ganguly, Dorota Gierej (doktorantka), Aleksandra Janusz (doktorantka), Tomasz Jaworski, Katarzyna Kalita-Bykowska, Ilona Kondratiuk (doktorantka), Paulina Koza (doktorantka), Bożena Kuźniewska (doktorantka), Tomasz Lebitko (doktorant), Katarzyna Łepeta (doktorantka), Jewgeni Nikolajew, Emilia Rejmak-Kozicka, Izabela Rutkowska-Włodarczyk, Barbara Pijet, Olga Sakharczuk (doktorantka), Marzena Stefaniuk, Bogusia Sudoł-Rutkowska, Magda Szymańska (doktorantka), Grażyna Woźniak, Katarzyna Żybura-Broda (doktorantka)

Profil badań

Dalekosiężnym celem naszej pracy jest zrozumienie podstaw molekularnych długotrwałych odpowiedzi komórek nerwowych w mózgu. Dwa rodzaje takich odpowiedzi są przedmiotem naszych badań: plastyczność neuronalna, która jest podstawą uczenia się i pamięci; oraz programowana, apoptyczna śmierć neuronalna. Co ciekawe, oba zjawiska mają pewne cechy wspólne, zależąc od pobudzenia receptorów dla glutaminianu oraz wymagając wzmożonej ekspresji genów, niektórych zresztą takich samych. Tak więc trudno jest zrozumieć jedno bez drugiego. Więcej informacji na stronie pracowni

Aktualna działalność badawcza

 • Metaloproteazy macierzy zewnątrzkomórkowe, zwłaszcza MMP-9 oraz ich endogenne inhibitory (np, TIMP-1) w plastyczności neuronalnej i neurodegeneracji.
 • Kinaza zależna od wapnia i kalmoduliny w plastyczności neuronalnej
 • Białko SRF, regulator transkrypcji plastyczności neuronalnej
 • Cyklina D2 w neurogenezie w mózgu dorosłego zwierzęcia, jej rola w uczeniu się, pamięci, depresji i uzależnieniach.

  Wybrane publikacje

  Radwanska K. , Medvedev N.I., Pereira G.S., Engmann O., Thiede N., Moraes M.F.D., Villers A., Irvine E.E., Maunganidze N.S., Pyza E., Ris L., Szymańska M., Lipiński M., Kaczmarek L., Stewart M.G., Giese K.P. A mechanism for long-term memory formation when synaptic strengthening is impaired. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 108: 18471–18475, 2011.

  Kiryk A., Mochol G., Filipkowski R.K., Wawrzyniak M., Lioudyno V., Knapska E., Gorkiewicz T., Balcerzyk M., Łęski S., , Van Leuven F., Lipp H.P., Wójcik D.K., Kaczmarek L. Cognitive abilities of Alzheimer’s disease transgenic mice are modulated by social context and circadian rhythm. Current Alzheimer Research, 8: 883-892, 2011.

  Michaluk P., Wawrzyniak M., Alot P., Szczot M., Wyrembek P., Mercik K., Medvedev N., Wilczek E., DeRoo M., Zuschratter W., Muller D., Wilczynski G.M., Mozrzymas J.W., Stewart M.G., Kaczmarek L., Wlodarczyk J. Influence of matrix metalloproteinase, MMP-9 on dendritic spine morphology. Journal of Cell Science, 124, 3369–3380, 2011.

  Konopka W., Kiryk A., Novak M., Herwerth M., Parkitna J.R., Wawrzyniak M., Kowarsch A., Michaluk P., Dzwonek J., Arnsperger T., Wilczyński G.M., Merkenschlager M., Theis F., Kohr G., Kaczmarek L., Schutz G. (2010) microRNA loss enhances learning and memory in mice. Journal of Neuroscience, 30: 14835-14842.

  Michaluk P., Mikasova L., Groc L, Frischknecht R, Choquet D., Kaczmarek L. (2009) Matrix metalloproteinase-9 controls NMDA receptor surface diff usion through integrin b1 signaling. Journal of Neuroscience, 29: 6007-6012.

  Rylski M., Amborska A., Żybura K., Mioduszewska B., Michaluk P., Jaworski J., Kaczmarek L. (2008) Yin Yang 1 is a critical repressor of matrix metalloproteinase-9 expression in brain neurons. Journal of Biological Chemistry, 283: 35140-35153.

  Wilczyński G.M., Konopacki F.A., Wilczek E., Lasiecka Z., Gorlewicz A., Michaluk P., Wawrzyniak M., Malinowska M., Okulski P., Kołodziej L.R., Konopka W., Duniec K., Mioduszewska B., Nikolaev E., Walczak A., Owczarek D., Gorecki D.C., Zuschratter W., Ottersen O.P., Kaczmarek L. (2008) Important role of matrix metalloproteinase 9 (MMP-9) in epileptogenesis. Journal of Cell Biology, 180: 1021-1035.