Pracownia Molekularnych Podstaw Starzenia

Kierownik: Ewa SIKORA

 

Zespół: Anna Bielak-Żmijewska, Agnieszka Bojko, Magdalena Dąbrowska, Magdalena Dudkowska Dorota Janiszewska, Anna Karpa, Grażyna Mosieniak, Małgorzata Piechota

 

Doktoranci: Agata Ciołko, Joanna Czarnecka, Wioleta Grabowska, Karolina Kucharewicz, Anna Strzeszewska, Piotr Sunderland

 

Magistranci: Natalia Achtabowska, Łukasz Bijoch


 

Profil badań

 

Pracownia Molekularnych Podstaw Starzenia zajmuje się badaniami dotyczącymi roli starzenia komórkowego w starzeniu się organizmu. Interesują nas mechanizmy starzenia replikacyjnego i  oraz przyspieszonego  indukowanego stresem (stress-induced premature senescence-SIPS) autofagii i śmierci komórek prawidłowych i nowotworowych.

 

Obecnie realizujemy następujące projekty:

  1. rola czynników wydzielanych przez ulegające starzeniu komórki mięśni gładkich (vsmc) aorty człowieka w modulowaniu funkcji komórek układu odpornościowego,
  2. rola białek związanych z cytoszkieletem w bezpośredniej komunikacji pomiędzy starymi komórkami człowieka  (vsmc, fibroblasty),
  3. wpływ naturalnego polifenolu, kurkuminy na  indukcję uszkodzeń DNA i ich roli w procesach starzenia komórek nowotworowych i prawidłowych,
  4. rola uszkodzeń DNA i ścieżki sygnałowej od tych uszkodzeń (DDR) w starzeniu, autofagii i śmierci neuronów gryzoni oraz  ludzkich  iPSC,
  5. mechanizmy starzenia komórek nowotworowych z uszkodzoną ścieżką DDR, w tym szczególnie pozbawionych funkcjonalnego białka p53,
  6. związek „ucieczki” przed starzeniem z poliploidią i nietypowymi podziałami komórek nowotworowych; rola reaktywnych form tlenu i macierzystych komórek nowotworowych,
  7. mechanizmy cytotoksyczności  hybrydowych pochodnych melatoniny i takryny (apoptoza, nekroptoza, autofagia, starzenie) w komórkach nowotworowych i prawidłowych,
  8. wpływ nowych związków zaburzających funkcję telomerów na losy komórek nowotworowych i prawidłowych,
  9. przewlekły stan zapalny (inflammaging)  w zdrowym i niezdrowym starzeniu się człowieka.

Ostatnio wykazaliśmy, że  klasyczna ścieżka sygnałowa prowadząca od uszkodzeń DNA  jest charakterystyczna dla starzenia replikacyjnego (komórki prawidłowe), natomiast nie  jest niezbędna do wywołania przyspieszonego starzenia indukowanego stresem.
Wybrane publikacje

 

Piechota M, Sunderland P, Wysocka A, Nalberczak M, Sliwinska MA, Radwanska K, Sikora E. Is senescence-associated β-galactosidase a marker of neuronal senescence? Oncotarget. 2016 Oct 19. doi: 10.18632/oncotarget.12752.

 

Przybylska D, Janiszewska D, Goździk A, Bielak-Zmijewska A, Sunderland P, Sikora E, Mosieniak G. NOX4 downregulation leads to senescence of human vascular smooth muscle cells. Oncotarget. 2016 Sep 16. doi: 10.18632/oncotarget.12079.

 

Grabowska W, Suszek M, Wnuk M, Lewinska A, Wasiak E, Sikora E, Bielak-Zmijewska A. Curcumin elevates sirtuin level but does not postpone in vitro senescence of human cells building the vasculature. Oncotarget. 2016 Apr 12;7(15):19201-13.

 

Mosieniak G, Sliwinska MA, Przybylska D, Grabowska W, Sunderland P, Bielak-Zmijewska A, Sikora E. Curcumin-treated cancer cells show mitotic disturbances leading to growth arrest and induction of senescence phenotype. Int  J Biochem Cell Biol. 2016 May;74:33-43. doi: 10.1016/j.biocel.2016.02.014.

 

Mosieniak G, Sliwinska MA, Alster O, Strzeszewska A, Sunderland P, Piechota M, Was H, Sikora E. Polyploidy Formation in Doxorubicin-Treated Cancer Cells Can Favor Escape from Senescence. Neoplasia. 2015 Dec;17(12):882-93. doi: 10.1016/j.neo.2015.11.008.

 

Bielak-Zmijewska A, Wnuk M, Przybylska D, Grabowska W, Lewinska A, Alster O, Korwek Z, Cmoch A, Myszka A, Pikula S, Mosieniak G, Sikora E. A comparison of replicative senescence and doxorubicin-induced premature senescence of vascular smooth muscle cells isolated from human aorta. Biogerontology. 2014 Feb;15(1):47-64.