Pracownia Mikroskopii Elektronowej

Kierownik: Hanna Nieznańska

Zespół: Henryk BILSKI, Szymon SUSKI

Laboratorium działa od 1973 roku i wyposażone jest w trzy mikroskopy elektronowe:

1. wysokorozdzielczy mikroskop elektronowy transmisyjny JEM 1400 (JEOL Co., Japonia 2008). Mikroskop cyfrowy sterowany z platformy Windows XP, wyposażonym w mikroanalizator rentgenowski (EDS INCA Energy TEM, Oxford Instruments, Wielka Brytania) i system do tomografii oraz kamerę 11 Megapixel TEM Morada G2 (EMSIS GmbH, Niemcy). Umożliwia to wykonywanie pełnej analizy składu pierwiastków w badanym preparacie – zarówno jakościowej, jak i ilościowej oraz ich mapowania. Ten zestaw aparaturowy został zakupiony w ramach projektu CZT BIM Wyposażenie Laboratorium Obrazowania Biologicznego i Medycznego z funduszy strukturalnych UE w ramach programu SPO WKP 1.4.

2. mikroskop elektronowy transmisyjny JEM 1200 EX (JEOL Co., Japonia 1986) sprzężony z przystawką skaningową ASID;

3. mikroskop elektronowy skaningowy JSM S1 (JEOL Co., Japonia 1972).

Laboratorium umożliwia też korzystanie z takiej aparatury: ultramikrotomy (LKB, Szwecja), krioultramikrotom (Leica, Austria), napylarki próżniowe (JEOL Co., Japonia) i urządzenie do suszenia materiału biologicznego w punkcie krytycznym (CO2) – Critical Point Drying System (Polaron, Wielka Brytania).

Z aparatury korzystają pracownicy naukowi z 15-17 placówek badawczych z całego kraju, którzy wykonują około 16 000 mikrofotografii i ponad 500 mikroanaliz rentgenowskich (EDS) rocznie. W Laboratorium wykonuje się napylanie preparatów metalami szlachetnymi do mikroskopu skaningowego, suszenie materiału biologicznego w punkcie krytycznym CO2 i napylanie węglem. Nowi użytkownicy są zaznajomiani z aparaturą i jej obsługą oraz możliwościami badawczymi. Poza stałą konserwacją aparatury wykonywane są też naprawy obejmujące układy próżniowe, elektroniczne i mechaniczne.

Działalność szkoleniowo-popularyzacyjna obejmuje m.in.:

• Warsztaty 3D imaging and Mapping of Elements by X-ray microanalysis in Electron Microscopy (7-8.XI.2012) finansowane z projektu BIO-IMAGINE (EU FP7, REGPOT), obejmujące serię wykładów (dla 64 osób) i część praktyczną dla 21 głównie młodych naukowców, poświęcone najnowszym metodom generacji modeli 3D, jakościowej i ilościowej mikroanalizie rentgenowskiej oraz mapowaniu pierwiastków.
• Wykłady i ćwiczenia dla studentów i młodzieży licealnej
• Pokazy dla naukowców krajowych i zagranicznych
• Sesje: ‘Tajniki budowy komórki’ w ramach kolejnych Festiwali Nauki 1997-2015, w których uczestniczyło ponad 1400 osób

REGULAMIN LABORATORIUM MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

 

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej (LME) istnieje w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego od 1973 i jest dostępne dla naukowców z całego kraju.

1. Z mikroskopów elektronowych mogą korzystać osoby, które złożyły zapoznały się z obsługą tych urządzeń oraz regulaminem poświadczonym własnoręcznym podpisem.

2.  Użytkownik rozpoczynający/kończący pracę zobowiązany jest:

 • poinformować o tym pracowników LME
 • określić rodzaj wykonywanych analiz
 • wpisać swoje dane, datę, godziny/rodzaj pracy z liczbą zdjęć/pomiarów do karty pracy danego mikroskopu i nr zlecenia/umowy lub tematu/grantu, z którego zostanie wniesiona opłata za użytkowanie aparatury (zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Instytutu nr 4/2014)
 • dbać o stan pomieszczeń
 • poinformować obsługę o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu aparatury/oprogramowania
 • oddać elektroniczną kartę dostępu do pomieszczeń.

3. Wymiana preparatów dokonywana jest wyłącznie przez pracowników LME w związku z ryzykiem zapowietrzenia kolumny mikroskopu, bądź uszkodzenia elementów śluzy i/lub uchwytu preparatowego.

4. Zabronione jest:

 • modyfikowanie oprogramowania bądź ustawień mikroskopu
 • pozostawienie mikroskopu z włączoną wiązką i ekranikiem do ustawiania ostrości w pozycji roboczej
 • pozostawienie matrycy kamery cyfrowej w pozycji roboczej (wsuniętej do kolumny)
 • używanie zewnętrznych nośników pamięci
 • spożywanie jedzenia i picie napojów w pomieszczeniach mikroskopów elektronowych
 • regulowanie  systemu klimatyzacji.

5. W przypadku przerwy w trakcie pracy dłuższej niż 5 min, należy o tym powiadomić pracowników LME, gdyż grozi to ‘wypaleniem’ ekranu/matrycy.

6. Preparaty powinny być nałożone na stabilnym podłożu, by zapobiec kontaminacji kolumny.

7. Dokumentacja wykonanych analiz zgrywana jest WYŁĄCZNIE przez pracowników LME na płytach CD/DVD.

8. Ubrania wierzchnie/plecaki proszę zostawić w portierni.

9. Należy NATYCHMIAST zawiadomić LME o rezygnacji z zarezerwowanego terminu.

W pozostałych niewymienionych kwestiach należy stosować się do poleceń pracowników LME lub ogólnych zasad BHP.

Naruszenie zasad powyższego regulaminu uniemożliwi kontynuację pracy.

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższym Regulaminem

Imię i nazwisko:               Data

 

 

Wybrane publikacje:

 

Strzelecka-Kiliszek A., Bozycki L., Mebarekb S., Buchetb R., Pikula S. (2017) Characteristics of minerals in vesicles produced by human osteoblasts hFOB 1.19 and osteosarcoma Saos-2 cells stimulated for mineralization. Journal of Inorganic Biochemistry 171: 100–107.

 

Waclawek E., Joachimiak E., Hall MH., Fabczak H., Wloga D. (2017) Regulation of katanin activity in the ciliate Tetrahymena thermophila. Mol Microbiol. 103:134-150.


Kulma M., Kacprzyk-Stokowiec A., Kwiatkowska K., Traczyk G., Sobota A., Dadlez M. (2017)  R468A mutation in perfringolysin O destabilizes toxin structure and induces membrane fusion. Biochim Biophys Acta. doi: 10.1016/j.bbamem.2017.03.001.

 

Bilska-Kos A., Solecka D., Dziewulska A., Ochodzki P., Jończyk M., Bilski H., Sowiński P. (2017) Low temperature caused modifications in the arrangement of cell wall pectins due to changes of osmotic potential of cells of maize leaves (Zea mays L.). Protoplasma, 254:713-724.

 

Sobierajska K, Wieczorek K, Ciszewski WM, Sacewicz-Hofman I, Wawro ME, Wiktorska M, Boncela J, Papiewska-Pajak I, Kwasniak P, Wyroba E, Cierniewski CS, Niewiarowska J. (2016) β-III tubulin modulates the behavior of Snail overexpressed during the epithelial-to-mesenchymal transition in colon cancer cells. Biochim Biophys Acta - Molecular Cell Research 1863(9):2221-33.


Ehrlich H, M. Motylenko, P. .V. Sundareshwar, A. Ereskovsky, I. Zgłobicka, T. Noga, T. Płociński, M. V. Tsurkan, E. Wyroba, S. Suski, H. Bilski, M. Wysokowski, H. Stöcker, A. Makarova, D. Vyalikh, J. Walter, S. L. Molodtsov, V. V. Bazhenov, I. Petrenko, (2016) Multiphase Biomineralization: Enigmatic Invasive Siliceous Diatoms Produce Crystalline Calcite Advanced Functional Materials 26:2503 – 2510 + Supporting Information DOI: 10.1002/adfm.201504891, 1 – 23.

 

Kowalewska Ł, Mazur R, Suski S, Garstka M, Mostowska A. (2016) Three-Dimensional Visualization of the Tubular-Lamellar Transformation of the Internal Plastid Membrane Network during Runner Bean Chloroplast Biogenesis. Plant Cell. 28: 875-91.


Łabuz J,S.Samardakiewicz,P.Hermanowicz,E.Wyroba,M.Pilarska,H. Gabryś (2016) Blue light-dependent changes in loosely bound calcium in Arabidopsis mesophyll cells: an X-ray microanalysis study J.Exp.Botany 67(13):3953-64.

 

Hall M. H., Magalska A., Malinowska M., Ruszczycki B., Czaban I., Patel S., Ambrożek-Latecka M., Zołocińska E., Broszkiewicz H., Parobczak K., Nair R. R., Rylski M., Pawlak R., Bramham C. R., Wilczyński G. M. (2015) Localization and regulation of PML bodies in the adult mouse brain. Brain Struct Funct, DOI 10.1007/s00429-015-1053-4.

 

Płóciennikowska A., Zdioruk M. I., Traczyk G., Świątkowska A., Kwiatkowska K. (2015) LPS-induced clustering of CD14 triggers generation of PI(4,5)P2. J Cell Sci. 128:4096-4111.

 

Zajkowski T., Nieznanska H., Nieznanski K. (2015) Stabilization of microtubular cytoskeleton protects neurons from toxicity of N-terminal fragment of cytosolic prion protein. Biochimica et Biophysica Acta, 1853: 2228–2239

 

Urbanska P., Song K., Joachimiak E., Krzemien-Ojak L., Koprowski P., Hennessey T., Jerka-Dziadosz M., Fabczak H., Gaertig J., Nicastro D., Wloga D. (2015) The CSC proteins FAP61 and FAP251 build the basal substructures of radial spoke 3 in cilia. Mol. Biol. Cell.26: 1463–1475.

 

Samardakiewicz S., Krzeszowiec-Jeleń W., Bednarski W., Jankowski A., Suski S., Gabryś H., Woźny A. (2015) Pb - induced avoidance - like chloroplast movements in fronds of Lemna trisulca L. PloS One, 10, e0116757.

 

Wyroba E., Suski S., Miller K., Bartosiewicz R.(2015) Biomedical and agricultural applications of energy dispersive X-ray spectroscopy in electron microscopy. Cell Molec. Biol Lett. 20, 488–509.

 

Rabęda I., Bilski H., Mellerowicz E. J., Napieralska A., Suski S., Woźny A., Krzesłowska M. (2015) Colocalization of low-methylesterified pectins and Pb deposits in the apoplast of aspen roots exposed to lead. Environmental Pollution, 205: 315–326.

 

Wilczyński, G.M. (2014) Significance of higher-order chromatin architecture for neuronal function and dysfunction. Neuropharmacology 80:28–33.

 

Fulara A., Hernik A., Nieznańska H., Dzwolak W. (2014) Covalent defects restrict supramolecular self-assembly of homopolypeptides: case study of β2-fibrils of poly-L-glutamic acid. PLoS One 9, e105660

 

Kacprzyk-Stokowiec A., Kulma M., Traczyk G., Kwiatkowska K., Sobota A., Dadlez M. (2014) Crucial Role of Perfringolysin O D1 Domain in Orchestrating Structural Transitions Leading to Membrane-perforating Pores: a hydrogen-deuterium exchange study. J Biol Chem. 289: 28738–28752.

 

Surmacz-Chwedoruk W., Malka I., Bożycki Ł., Nieznańska H., Dzwolak W. (2014) On the Heat Stability of Amyloid-Based Biological Activity: Insights from Thermal Degradation of Insulin Fibrils. PLoS One. 9, e86230

 

Chaturvedi M., Molino Y., Sreedhar B., Khrestchatisky M., Kaczmarek L. (2014) Tissue inhibitor of matrix metalloproteinases-1 loaded poly(lactic-co-glycolic acid) nanoparticles for delivery across the blood–brain barrier. International Journal of Nanomedicine, 9: 575–588

 

Kwiatkowska K., Marszałek–Sadowska E., Traczyk G., Koprowski P., Musielak M., Ługowska A., Kulma M., Grzelczyk A., Sobota A. (2014) Visualization of cholesterol deposits in lysosomes of Niemann-Pick type C fibroblasts using recombinant perfringolysin O. Orphanet Journal of Rare Diseases 9:64.

 

Michalec K., Mysiorek C., Kuntz M., Bérézowski V., Szczepankiewicz A.A., Wilczyński G.M., Cecchelli R., Nałęcz K.A. (2014) Protein kinase C restricts transport of carnitine by amino acid transporter ATB0,+ apically localized in the blood-brain barrier. Arch Biochem Biophys. 554: 28–35.

 

Bednarczyk P., Wieckowski M.R., Broszkiewicz M., Skowronek K., Siemen D., Szewczyk A.(2013) Putative Structural and Functional Coupling of the Mitochondrial BKCa Channel to the Respiratory Chain. PloS ONE  8, e68125.

 

Boncela J., Przygodzka P., Wyroba E., Papiewska-Pajak I., Cierniewski C.S. (2013) Secretion of SerpinB2 from endothelial cells activated with inflammatory stimuli. Exp Cell Res. 319: 1213–1219.

 

Czeredy M., Samluk Ł., Michalec K., Tułodziecka K., Skowronek K., Nałęcz K.A. (2013) Caveolin-1 a novel interacting partner of organic cation/carnitine transporter (octn2): effect of protein kinase c on this interaction in rat astrocytes, PloS One, 8, e82105.

 

Bregier C., Krzemień-Ojak L., Włoga D., Jerka-Dziadosz M., Joachimiak E., Batko K., Filipiuk I., Smietanka U., Gaertig J., Fabczak S., Fabczak H. (2013)  PHLP2 is essential and plays a role in ciliogenesis and microtubule assembly in Tetrahymena thermophila. J Cell Physiol. 228: 2175–2189.

 

Jurewicz E., Ostrowska Z., Jozwiak J., Redowicz M.J., Lesniak W., Moraczewska J., Filipek A. (2013) CacyBP/SIP as a novel modulator of the thin filament. Biochimica et Biophysica Acta 1833: 761–766.

 

Ciechomska I.A., Gabrusiewicz K., Szczepankiewicz A.A., Kaminska B. (2013) Endoplasmic reticulum stress triggers autophagy in malignant glioma cells undergoing cyclosporine a-induced cell death. Oncogene, 32: 1518–1529.

 

Jerka-Dziadosz M., Koll F., Włoga D., Gogendeau D., Garreau de Loubresse N., Ruiz F., Fabczak S., Beisson J. (2013) A Centrin3-dependent, transient, appendage of the mother basal body guides the positioning of the daughter basal body in Paramecium. Protist,164: 352–368.

 

Regulamin Laboratorium Mikroskopii Elektronowej