Pracownia Epileptogenezy

Kierownik: Katarzyna ŁUKASIUK

Zespół: Joanna Bednarczyk (doktorantka), Anna Bot (doktorantka), Konrad Dębski, Diana Miszczuk (doktorantka), Dorota Nowicka, Elżbieta Wiernasz (postdoc)

Profil badań

Nasze badania koncentrują się wokół molekularnej odpowiedzi mózgu na uszkodzenie oraz zjawisk molekularnych prowadzących do rozwoju padaczki. W szczególności interesujemy się zmianami ekspresji genów wiodących do pojawienia się spontanicznych drgawek w modelach padaczki in vivo a także opracowaniem nowych strategii zapobiegających rozwojowi choroby. Laboratorium wchodzi w skład sieci europejskich instytutów neurobiologicznych: Network of European Neuroscience Institutes ENI-NET

Aktualna działalność badawcza

- poszukiwanie nowych genów biorących udział w powstawaniu padaczki
- badanie udziału mechanizmów epigenetycznych w rozwoju padaczki
- poszukiwanie biomarkerów i punktów uchwytu terapii epileptogenezy

Wybrane publikacje

Sliwa A, Plucinska G, Bednarczyk J, Lukasiuk K. Post-treatment with rapamycin does not prevent epileptogenesis in the amygdala stimulation model of temporal lobe epilepsy. Neurosci Lett. 2012 Feb 16;509(2):105-9.

Lukasiuk K, Wilczynski GM, Kaczmarek L. Extracellular proteases in epilepsy. Epilepsy Res. 2011 Oct;96(3):191-206.

Guzik-Kornacka A, Sliwa A, Plucinska G, Lukasiuk K. Status epilepticus evokes prolonged increase in the expression of CCL3 and CCL4 mRNA and protein in the rat brain. Acta Neurobiol Exp (Wars). 2011;71(2):193-207.

Pitkänen A, Lukasiuk K. Mechanisms of epileptogenesis and potential treatment targets. Lancet Neurol. 2011 Feb;10(2):173-86

Stefaniuk M, Swiech L, Dzwonek J, Lukasiuk K. Expression of Ttyh1, a member of the Tweety family in neurons in vitro and in vivo and its potential role in brain pathology. J Neurochem. 2010 Dec;115(5):1183-94.

Stefaniuk M, Lukasiuk K. Cloning of expressed sequence tags (ESTs) representing putative epileptogenesis-related genes and the localization of their expression in the normal brain. Neurosci Lett. 2010 Oct 4;482(3):230-4.