Pracownia Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek

Kierownik: Dorota Włoga

Zespół: Rafał Bazan (doktorant), Hanna Fabczak, Hanan Farahat (doktorantka), Iwona Filipiuk, Ewa Joachimiak, Leszek Kuźnicki (Profesor emerytowany), Martyna Poprzeczko (doktorantka), Paulina Urbańska (doktorantka), Ewa Wacławek (doktorantka).

 

Profil badań:


Rzęski, zewnętrzkomórkowe wypustki zbudowane na bazie mikrotubul, tworzone są przez  niemal wszystkie komórki ludzkiego ciała. Prowadzone przez zespół badania mają na celu identyfikację i funkcjonalną analizę nowych białek niezbędnych do powstania i prawidłowego działania ciałek podstawowych oraz tworzonych na ich podstawie rzęsek (zarówno rzęsek pierwotnych odpowiedzialnych za odbieranie bodźców i przekazywanie ich przez szlaki sygnałowe do wnętrza komórki jak i rzęsek ruchomych umożliwiających ruch środowiska zewnętrznego względem powierzchni komórki). Równolegle zespół prowadzi badania nad rolą kataniny, białka tnącego mikrotubule oraz modyfikacji potranslacyjnych mikrotubul w reorganizacji cytoszkieletu komórek oraz w powstawaniu rzęsek mających zdolność ruchu. Badania prowadzone są z użyciem metod biologii molekularnej, biochemii i funkcjonalnej analizy białek oraz mikroskopii konfokalnej i elektronowej.

 

Aktualna działalność badawcza:

 

 • identyfikacja i badanie funkcji nowych białek rzęskowych w komórkach orzęska Tetrahymena thermophila i orzęsionych komórkach ssaczych;
 • badanie molekularnych mechanizmów regulujących funkcjonowanie rzęsek posiadających zdolność ruchu;
 • rola kataniny, białka tnącego mikrotubule i zmian w poziomie modyfikacji potranslacyjnych tubuliny w powstawaniu i funkcjonowaniu rzęsek;
 • funkcja białek podobnych do fosducyny (PhLPs) jako modulatorów ciliogenezy;
 • analiza modyfikacji potranslacyjnych niemikrotubularnych tubulin
 • funkcjonalna analiza nowych białek ciałek podstawowych

 

Metody:

 

 • hodowle komórek ssaczych, owadzich i orzęsków Tetrahymena
 • standardowe metody immunocytochemiczne
 • badania na poziomie ultrastrukturalnym przy pomocy transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej
 • metody biochemiczne: oczyszczanie białek, ko-immunoprecypitacja, western blot,
 • spektrometria mas
 • techniki biologii molekularnej

 

Wybrane publikacje

 

Urbanska P, Song K, Joachimiak E, Krzemien-Ojak L, Koprowski P, Hennessey T, Jerka-Dziadosz M, Fabczak H, Gaertig J, Nicastro D, Wloga D. (2015) The CSC proteins FAP61 and FAP251 build the basal substructures of radial spoke 3 in cilia. Mol Biol Cell. 26(8): 1463-1475.

 

Vasudevan KK, Song K, Alford LM, Sale WS, Dymek EE, Smith EF, Hennessey T, Joachimiak E, Urbanska P, Wloga D, Dentler W, Nicastro D, Gaertig J. (2015) FAP206 is a microtubule-docking adapter for ciliary radial spoke 2 and dynein c. Mol Biol Cell. 26(4): 696-710.

 

Bregier C, Krzemień-Ojak L, Wloga D, Jerka-Dziadosz M, Joachimiak E, Batko K, Filipiuk I, Smietanka U, Gaertig J, Fabczak S, Fabczak H. (2013) PHLP2 is essential and plays a role in ciliogenesis and microtubule assembly in Tetrahymena thermophila. J Cell Physiol. 228(11): 2175-2189.

 

Gaertig J, Wloga D, Vasudevan KK, Guha M, Dentler W. (2013) Discovery and functional evaluation of ciliary proteins in Tetrahymena thermophila. Methods Enzymol. 525: 265-284.

 

Joachimiak E, Kiersnowska M, Jedynak K, Majewska M, Fabczak H, Fabczak S.(2013) Cell cycle-dependent modulations of fenestrin expression in Tetrahymena pyriformis. Eur J Protistol. 49(4): 564-574.