Pracownia Bioenergetyki i Błon Biologicznych

Kierownik: Jerzy DUSZYŃSKI

Zespół: Joanna Szczepanowska, Jędrzej Szymański, Mariusz R. Więckowski, prof. Lech Wojtczak (profesor emeritus), Magdalena Lebiedzińska, Dominika Malińska, Karolina Drabik (doktorantka), Iryna Kamienieva (doktorantka),  Bernadeta Michalska (doktorantka), Małgorzata Partyka (doktorantka), Paulina Patalas-Krawczyk (doktorantka), Monika Prill (doktorantka), Ines Simoes (doktorantka), Violetta Biernat (technik)Profil badań:


fizjologia i biologia mitochondriów; biogeneza mitochondriów; stres oksydacyjny; choroby mitochondrialne, metaboliczne i neurodegeneracyjne; przekazywanie sygnału  mitochondria-jądro-mitochondria w komórce

Więcej informacji o aktywności pracowni można znaleźć na stronie pracowni: http://duszynskilab.nencki.gov.pl/Aktualna działalność badawcza:

 • Badania sygnału zwrotnego płynącego z mitochondriów do jądra komórkowego w warunkach stresu komórkowego i w stanach patologicznych (choroby mitochondrialne, nowotworowe czy neurodegeneracyjne).
• Funkcja i skład białkowy frakcji MAM (Mitochondria Associated Membranes), izolowanej z komórek prawidłowych i patologicznych.
• Rola białka p66Shc w stresie oksydacyjnym, chorobach mitochondrialnych i starzeniu.
• Dynamika mitochondriów w komórkach, ze szczególnym uwzględnieniem procesów fuzji, fragmentacji, transportu mitochondriów oraz mitofagii.
• Rola i metabolizm glikogenu w fibroblastach, astrocytach i neuronach; glikogenoza typu IV. Zależności między metabolizmem glukozy i glikogenu a funkcjonowaniem mitochondriów .


Wybrane publikacje

 

Michalska BM, Kwapiszewska K, Szczepanowska J, Kalwarczyk T, Patalas-Krawczyk P, Szczepański K, Hołyst R, Duszyński J, Szymański J. (2018) Insight into the fission mechanism by quantitative characterization of Drp1 protein distribution in the living cell. Sci. Rep.; 8(1):8122.

 

Walczak J, Partyka M, Duszyński J, Szczepanowska J (2017) Implications of mitochondrial network organization in mitochondrial stress signalling in NARP cybrid and Rho0 cells  Sci. Rep.; 7(1):14864.

 

Oparka M, Walczak J, Malinska D, van Oppen LMPE,  Szczepanowska J, Koopman WJH,  Wieckowski MR. (2016) Quantifying ROS levels using CM-H2DCFDA and HyPer.  Methods.; S1046-2023(16)30172-30174

 

Wojewoda M, Walczak J, Duszyński J, Szczepanowska J. (2015) Selenite activates the ATM kinase-dependent DNA repair pathway in human osteosarcoma cells with mitochondrial dysfunction. Biochem. Pharmacol.; 95(3):170-6

 

Suski JM, Lebiedzinska M, Wojtala A, Duszynski J, Giorgi C, Pinton P, Wieckowski MR. (2014) Isolation of plasma membrane-associated membranes from rat liver. Nature Protocols; 9(2):312-322