Pracownia Bioenergetyki i Błon Biologicznych

Kierownik: Jerzy DUSZYŃSKI

Zespół: Joanna Szczepanowska, Jędrzej Szymański, Mariusz R. Więckowski, prof. Lech Wojtczak (profesor emeritus), Magdalena Lebiedzińska, Dominika Malińska, Jan Suski (postdoc, delegowany do Dana-Farber Cancer Institute, USA), Jarosław Walczak (doktorant), Aleksandra Wojtala (doktorantka), Monika Oparka (doktorantka), Karolina Drabik (doktorantka), Paulina Patalas-Krawczyk (doktorantka), Bernadeta Pyclik (doktorantka) Violetta Biernat (technik)

Profil badań:

fizjologia i biologia mitochondriów; biogeneza mitochondriów; stres oksydacyjny; choroby mitochondrialne, metaboliczne i neurodegeneracyjne; cytoszkielet i organizacja mitochondriów w komórce.

Więcej informacji o aktywności pracowni można znaleźć na stronie pracowni: http://duszynskilab.nencki.gov.pl/Aktualna działalność badawcza:

• Rola i metabolizm glikogenu w fibroblastach, astrocytach i neuronach; glikogenoza typu IV. Zależności między metabolizmem glukozy i glikogenu a funkcjonowaniem mitochondriów .
• Badania sygnału zwrotnego płynącego z mitochondriów do jądra komórkowego w warunkach stresu komórkowego i w stanach patologicznych (choroby mitochondrialne, nowotworowe czy neurodegeneracyjne).
• Funkcja i skład białkowy frakcji MAM (Mitochondria Associated Membranes), izolowanej z komórek prawidłowych i patologicznych.
• Rola białka p66Shc w stresie oksydacyjnym, chorobach mitochondrialnych i starzeniu.
• Dynamika mitochondriów w komórkach, ze szczególnym uwzględnieniu roli białek z rodziny Rho i kinaz PAK.
• Rola mitochondriów w różnicowaniu prekursorów oligodendrocytów.

Wybrane publikacje

Wojewoda M, Duszyński J, Szczepanowska J, (2011) NARP mutation and mtDNA depletion trigger mitochondrial biogenesis which can be modulated by selenite supplementation, Int J Biochem Cell Biol. 43 1178-1186.

Wojewoda M., Duszynski, J. and Szczepanowska, J. (2010) Antioxidant defence systems and generation of reactive oxygen species in osteosarcoma cells with defective mitochondria: Effect of selenium. Bioch. Biophys. Acta – Bioenergetics, 1797: 890–896.

Lebiedzinska, M., Karkucinska-Wieckowska, A., Giorgi, C., Karczmarewicz, E., Pronicka, E., Pinton,P., Duszynski, J., Pronicki, M. and Wieckowski, M.R. (2010) Oxidative stress-dependent p66Shc phosphorylation in skin fibroblasts of children with mitochondrial disorders. Bioch. Biophys. Acta – Bioenergetics, 1797: 952-960.

Giorgi C, Ito K, Lin HK, Santangelo C, Wieckowski MR, Lebiedzinska M, Bononi A, Bonora M, Duszynski J, Bernardi R, Rizzuto R, Tacchetti C, Pinton P, Pandolfi PP. (2010) PML Regulates Apoptosis at Endoplasmic Reticulum Modulating Calcium Release. Science 330: 1247-51.

Wieckowski, M.R., Giorgi, C., Lebiedzinska, M., Duszynski, J. and Pinton, P. (2009) Isolation of mitochondria-associated membranes and mitochondria from animal tissues and cells. Nat Protoc., 4(11):1582-90.