Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Kierownik: Urszula Wojda

Zespół: Anna Mietelska-Porowska, Mikołaj Zdioruk, Anna Piotrowska, Katarzyna Laskowska-Kaszub (doktorantka), Joanna Wojsiat (doktorantka), Chiara Prandelli (doktorantka)

 

Profil działalności

Uruchomione w marcu 2014 r. laboratorium środowiskowe z własnym programem badawczym.

Jako jedyny ośrodek w Polsce i jeden z nielicznych w Europie, oferujemy możliwości przeprowadzenia specjalistycznej przedklinicznej weryfikacji nowych potencjalnych terapii chorób układu nerwowego, zwłaszcza chorόb neurodegeneracyjnych, a także terapii chorób nowotworowych.

Oferta laboratorium skierowana jest do naukowców z Instytutu Nenckiego i innych ośrodków badawczych w kraju i za granicą oraz do kontrahentów komercyjnych. Badania są prowadzone na bazie współpracy lub kontraktu.

 

Badania własne

Badamy molekularne mechanizmy neurodegeneracji, zwłaszcza w chorobie Alzheimera (AD). Celem badań jest identyfikacja nowych punktów uchwytu leków oraz wczesnych biomarkerów choroby. Tworzymy tez nowe modele komórkowe neurodegeneracji. 

 

Aktualne kierunki badawcze

 • Zmiany regulacji cyklu komórkowego i apoptozy w procesie neurodegeneracji i ich rola w patogenezie AD
 • Zaburzenia białek sygnalizacji Ca2+ w AD
 • Molekularne zmiany systemowe w AD: profilowane białek i miRNA w limfocytach krwi, osoczu  i fibroblastach pacjentów
 • Rozwój i charakterystyka hodowli in vitro ludzkich neuronów uzyskiwanych z indukowanych komórek macierzystych od pacjentów z AD

Badania usługowe

 • Projektowanie i koordynacja badań przedklinicznych
 • Testy substancji o aktywności neuroprotekcyjnej lub antynowotworowej w hodowlach komórkowych in vitro
 • Badania toksykologiczne: preparatyka histologiczna i analiza histopatologiczna tkanek zwierzęcych
 • Badania farmakokinetyczne w modelach mysich
 • Utrzymanie linii komórkowych i myszy w eksperymencie
 • Zakładanie i prowadzenie pierwotnych hodowli mysich neuronów hipokampalnych i korowych 
 • Otrzymywanie standardowych i nowych mysich modeli chorób neurodegeneracyjnych i nowotworowych (modyfikacje farmakologiczne, przeszczepianie komórek immunodefetywnym myszom)
 • Analiza mechanizmu działania substansji aktywnych, w tym wysokoprzepustowa analiza poziomu białek w lizatach komórkowych (TurboTM immunoblotting)

 

Stanowiska doświadczalne

 • Pokój hodowli komórkowych w standardzie BSL-2 (Biosafety level 2), wyposażony w komorę laminarną i inkubatory Thermo Scientific HERAcell, licznik komórek z funkcjami cytomertii MUSE Cell Analyzer oraz m.in.  fluorescencyjny mikroskop z modułem WiFi do obrazowania komórek w inkubatorze.
 • Pokój do badań metodami biologii molekularnej i biochemii wyposażony m.in. w system do immunoblottingu o wysokiej wydajności BioRad TransBlot Turbo Transfer System, a także dokumentacji wyników i analizy densytometrycznej BioRad ChemiDoc MP Imaging System.
 • Pokój bytowy dla zwierząt w standardzie SPF (Specific Pathogen Free), dostosowany do zasad GLP (Good Laboratory Practice) wyposażony w system indywidualnie wentylowanych klatek Techniplast Individual Ventilated Cages (IVC) oraz urządzenia pomocnicze tj. stacja wymiany klatek z laminarnym przepływem powietrza.
 • Pokój operacyjny umożliwiający wykonywanie zabiegów chirurgicznych u myszy, wyposażony m.in. w operacyjny mikroskop stereoskopowy Nikon SMZ800 i system do anestezji wziewnej Xenogen XGl-8 Gas Anethesia System.
 • Stanowisko do wykonania oznaczeń histochemicznych, złożone z: a) pomieszczenia nekropsji, b) pokoju wyposażonego w kompleksowy, zautomatyzowany system do preparatyki histologicznej firmy Thermo Shandon, który umożliwia wydajne przygotowanie preparatów mikroskopowych  z tkanek pobranych od zwierząt oraz c) pokoju mikroskopowego (mikroskop fluorescencyjny z zespołami zmotoryzowanymi Nikon Eclipse Ni-U z systemem komputerowej analizy obrazu MBF Bioscience).

 

UE Horizon 2020 FETOPEN grant w Instytucie Nenckiego

 

Prof. dr hab. Urszula Wojda jest członkiem międzynarodowego Konsorcjum, które otrzymało grant UE Horizon 2020 w konkursie FETOPEN: Research & Innovation Action, Novel Ideas for Radically New Technologies. Celem badań konsorcjum jest rozwój nowych strategii leczenia i diagnostyki choroby Alzheimera w oparciu o badania zmian glikobiologicznych. Projekt ArrestAD” uzyskał najwyższą z możliwych ocenę recenzentów (15/15).

 

W Skład Konsorcjum projektu „ArrestAD” wchodzą następujące jednostki: 

 • Lider Konsorcjum: UNIVERSITE PARIS XII VAL DE MARNE FR
 • THE UNIVERSITY OF LIVERPOOL UK
 • STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NL
 • INSTYTUT BIOLOGII DOSWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL
 • FUNDACION DE INVESTIGACION DEL CANCER DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA ES
 • ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS FR
 • UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA ES 
 • SCREENCELL Company

 

Prof. Urszula Wojda ze swoją grupą z Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego bada zależności miedzy czynnikami genetycznymi i proteomicznymi choroby Alzheimera a zmianami glikozaminoglikanów w komórkach krwi oraz możliwość wykorzystania tych zmian jako nowych biomarkerów do rozwoju wczesnej diagnostyki AD. Próby krwi do badań dostarczy zespół prof. Tomasza Gabryelewicza z Oddziału Alzheimerowskiego Centralnego Klinicznego Szpitala MSWiA w Warszawie.

 

Link do strony projektu: http://cordis.europa.eu/project/rcn/207479_en.html

 

 

Wybrane publikacje

 

Wojda U., Kuźnicki J. (2013) Alzheimer’s disease modeling: ups, downs, and perspectives for human induced pluripotent stem cells. Journal of Alzheimer’s Disease, 34(3): 563-588.

Esteras N., Alquézar C., Bermejo-Pareja F., Białopiotrowicz E., Wojda U, .Martín-Requero A. (2013) Downregulation of extra- cellular signal-regulated kinase 1/2 activity by calmodulin KII modulates p21Cip1 levels and survival of immortalized lymphocytes from Alzheimer’s disease patients. Neurobiology of Aging, 34(4): 1090-1100.

Białopiotrowicz E., Szybińska A., Kuźniewska B., Buizza L., Uberti D., Kuźnicki J., Wojda U. (2012) Highly pathogenic Alzheim- er’s disease presenilin 1 P117R mutation causes a specific increase in p53 and p21 protein levels and cell cycle dysregulation in human lymphocytes. Journal of Alzheimer’s Disease, 32: 397-415.

Białopiotrowicz E., Kuźniewska B., Kachamakova-Trojanowska N., Barcikowska M.,Kuźnicki J., Wojda U. (2011) Cell cycle regulation distinguishes lymphocytes from sporadic and familial AD patients. Neurobiology of Aging, 32: 2319.e13-26.

Sobczak A., Dębowska K., Błażejczyk M., Kreutz M.R., Kuźnicki J., Wojda U. (2011) Calmyrin1 binds to SCG10 protein (stathmin2) to modulate neurite outgrowth. Biochimica et Biophysica Acta, 1813: 1025-