Odkryj Instytut Nenckiego 2

W wrześniu 2014 r. ukazała się, przygotowana przez doktorantów Instytutu Nenckiego, druga edycja książki Odkryj Instytut Nenckiego. Czytelnik znajdzie w niej dane o historii i współczesności Instytutu, a także przystępnie przedstawione informacje o różnych projektach naukowych. Wydawcami publikacji są Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Wydawnictwo Naukowe PWN SA. Książka jest dostępna w formie e-booka.