Obrony prac doktorskich

8 czerwca 2020 o godz. 14.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Sai Santosha Babu Komakuli p.t.: "Role for oxidative DNA damage in regulating energy balance and adipogenesis"

Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Kopromotor: dr Harini Sampath
Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Jura, dr hab. Katarzyna Szkudelska

Link do obrony: https://meet.google.com/ayu-zxqx-pmd

 

27 maja 2020 o godz. 13.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Roberto Pagano p.t.: "The role of Arc/Arg3.1 protein in the regulation of alcohol-seeking"

Promotor: dr hab. Katarzyna Radwańska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Filip, dr hab. n. med. Małgorzata Lehner
Link do obrony: https://meet.google.com/wme-cxwj-ezd

 

26 maja 2020 o godz. 11.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr inż. Karoliny Staniak p.t.: "Rola lizosomów i autofagii w odpowiedzi komórek nowotworowych na heterodimer takryny i melatoniny".
Promotor: prof. dr hab. Ewa Sikora
Drugi promotor: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki
Promotor pomocniczy: dr Magdalena Dudkowska
Recenzenci: prof. dr hab. Anna Herman-Antosiewicz; prof. dr hab. n. wet. Arkadiusz Orzechowski

Link do obrony: https://meet.google.com/roc-ikyk-xrh

 

25 maja 2020 o godz. 13.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Marii Nalberczak-Skóry p.t.: „Rola zakrętu zębatego hipokampa w regulacji zachowań związanych z uzależnieniem od alkoholu".
Promotor:  dr hab. Katarzyna Radwańska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Kotlińska, dr hab. Rafał Ryguła 

Link do obrony: https://meet.google.com/nek-vbcc-sor

 

21 maja 2020 o godz. 13.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Magdaleny Wołczyk p.t.: „Rola białek wiążących RNA w regulacji translacji mRNA BRCA1 w komórkach przewlekłej białaczki szpikowej”.
Promotor: dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Promotor pomocniczy: dr Paulina Podszywałow-Bartnicka
Recenzenci:  dr hab. Magdalena Dziembowska; prof. dr hab. Marek Tchórzewski

Link do obrony: https://meet.google.com/ovv-rrbk-myu