Obrony prac doktorskich

8 marca 2019 r. o godz. 12:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr Katarzyny Kisielewskiej p.t.:”Rola kinazy mTOR w regulacji wybranych białek Rab i kompleksu retromeru w komórkach ssaków”

Promotor: prof. dr hab. Jacek Jaworski
Recenzenci: dr hab. Jan Rodriguez-Parkitna; prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

 

7 marca 2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr Wiolety Dudka-Ruszkowskiej p.t.: „Inhibition of Integrated Stress Response as potential therapeutic strategy in Chronic Myeloid Leukaemia”

Promotor: dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. IBD PAN
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Czyż; dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon

 

28 lutego 2019 r. o godz. 12:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia mgr. Piotra Maja p.t.: „Syntaza tymidylanowa- mechanizm inhibicji przez N4-OH-dCMP oraz poszukiwanie nowych inhibitorów z wykorzystaniem technik krystalograficznych i obliczeniowych

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Rode
Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Lesyng; prof. dr hab. Andrzej Wojtczak