Obrony prac doktorskich

26 kwietnia  2018 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia mgr. Piotra Chrościckiego p.t.: „Cellular mechanisms for effective transport of proteins to mitochondria” „Mechanizmy zapewniające skuteczny transport białek do mitochondriów”

Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Chacińska
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Liberek; prof. dr hab. Marek Tchórzewski

 

10 kwietnia 2018 r. o godzinie 13:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II piętro) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr Katarzyny Konarzewskiej p.t.: „Interkulina 33 produkowana przez komórki prekursorowe oligodendrocytów jako białko kształtujące odpowiedź pro-regeneracyjną po uszkodzeniu istoty białej rdzenia kręgowego”

Promotor: dr hab. Małgorzata Zawadzka
Recenzenci: dr hab. n. med. Anna Jurewicz; dr hab. Marta B. Wiśniewska, prof. nadzw.

 

6 kwietnia  2018 r. o godz. 10:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia mgr Moniki Roszkowskiej p.t.: „Molecular mechanisms of vascular smooth muscle cell trans-differentiation and calcification in atherosclerosis”

Promotor: prof. dr hab. Sławomir Pikuła
Kopromotor: prof. David Magne
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Strzelecka Kiliszek
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong;  prof. Romuald Mentaverri