Obrony prac doktorskich

27 października br. o godzinie 12.00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr Weroniki Dudy p.t.: „Udział struktur korowych oraz receptorów NMDA w funkcjonowaniu przestrzennej pamięci operacyjnej angażującej procesy koordynacji poznawczej w modelu szczurzym”

Promotor: dr hab. Małgorzata Węsierska, prof. nadzw.
Kopromotor: prof. dr hab. Paweł Ostaszewski
Recenzenci: prof. dr hab. Marian H. Lewandowski; prof. dr hab. med. Adam Płaźnik