Obrony prac doktorskich

26 września 2018 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr Marty Magnowskiej p.t.: „Rola przejściowej aktywności proteolitycznej metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej 9 w plastyczności synaptycznej”

Promotor: dr hab. Jakub Włodarczyk, prof. nadzw.
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Pyza; dr hab. Marcin Rylski, prof. nadzw.

 

 

25 września 2018 r. o godz. 12:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia mgr Anny Strzeszewskiej-Potyrały p.t.: „Ścieżki sygnalizacyjne prowadzące do starzenia komórek nowotworowych wywołanego uszkodzeniami DNA”

Promotor: prof. dr hab. Ewa Sikora
Promotor pomocniczy: dr Olga Alster
Recenzenci: dr hab. Elżbieta Speina; prof. dr hab. med. Jacek M. Witkowski

 

 

24 września 2018 r. o godz. 13:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia mgr Justyny Sobocińskiej p.t.: „Rola palmitoilacji białek w ścieżkach sygnałowych receptora TLR4 aktywowanego przez lipopolisacharyd”

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Bereta; prof. dr hab. Ewa Świeżewska

 

 

14 września 2018 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia mgr Sary Rosińskiej p.t. „Lokalizacja i funkcja CacyBP/SIP w jądrze komórkowym: Oddziaływanie z białkiem NPM1”

Promotor: prof. dr hab. Anna Filipek
Recenzenci: prof. dr hab. Hanna Rokita; dr hab. Dariusz Jan Smoliński, prof. nadzw.