Obrony prac doktorskich

31 marca 2017r. o godzinie 12:15 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr Ewy Wacławek p.t.: „Analiza funkcjonalna białek tnących mikrotubule w komórkach orzęska Tetrahymena thermophila

 

Promotor: dr hab. Dorota Włoga, prof. nadzw.
Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Madeja; dr hab. Joanna Moraczewska, prof. nadzw.