Obrony prac doktorskich

29 marca  2018 r. o godzinie 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia mgr Joanny Wojsiat p.t.: „Odpowiedź na stres oksydacyjny w limfocytach i fibroblastach pacjentów z chorobą Alzheimera: rola szlaku sygnałowego p53-p21”

 

Promotor: prof. dr hab. Urszula Wojda
Recenzenci: dr hab. Agata Adamczyk, prof. nadzw.; prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko