Obrony prac doktorskich

26 września 2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych  w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Małgorzaty Borczyk p.t.: „Rola plastyczności zagęszczenia postsynaptycznego w procesach przebudowy pamięci”.

Promotor: dr hab. Katarzyna Radwańska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Pyza; dr hab. Magdalena Dziembowska

 

 

23 września 2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Magdaleny Komiażyk-Mikulskiej p.t.: „The application of enterotoxins belonging to AB5 family as cell membrane markers and identification of plant species neutralizing the enterotoxins effect on host cells”

Promotor: prof. dr hab. Sławomir Pikuła
Promotor pomocniczy: dr Patrick Groves
Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz; prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz

 

 

20 września 2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr inż. Barbary Sobiak p.t.: „Wpływ czynników epigenetycznych na regulację ekspresji genów skupiska EDC w różnicowaniu naskórka”

Promotor: prof. dr hab. Wiesława Leśniak
Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Błasiak; dr hab. inż. Paweł Sachadyn

 

 

18 września 2019 r. o godz. 14:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Kacpra Łukasiewicza p.t. „Rola aktyny w regulacji zaburzeń pamięci wywołanych przez alkohol”.

Promotor: dr hab. Katarzyna Radwańska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: dr hab. Robert Jakub Filipkowski; Prof. dr hab. Piotr Popik

 

 

13 września 2019 r. o godz. 13:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Łukasza Bożyckiego p.t.: „Proces mineralizacji w normie i w stanach patologicznych – regulacja przez aneksyny i fetuinę A”

Promotor: prof. dr hab. Sławomir Pikuła
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Strzelecka-Kiliszek
Recenzenci: prof. dr hab. Witold Łojkowski; dr hab. Alicja Węgrzyn