Obrony prac doktorskich

19 czerwca  2018 r. o godz. 12:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr Moniki Riegel p.t.: „Neuronal mechanisms of associative memory of emotionally-charged verbal material-behavioural and fMRI study”

Promotor: prof. dr hab. Anna Grabowska
Promotor pomocniczy: dr hab. Artur Marchewka, prof. nadzw.
Recenzenci: dr hab. Michał Harciarek, prof. Nadzw; prof. dr hab. n. med Leszek Królicki

 

 

21 czerwca 2018 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr Ilony Kotlewskiej-Waś p.t.: Neuronalne korelaty przetwarzania aktualnych i dotyczących przeszłości informacji związanych z własną osobą”

Promotor: prof. dr hab. Anna Nowicka
Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Sędek; dr hab. Michał Wierzchoń