Obrony prac doktorskich

17 stycznia br. o godzinie 13:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr Katarzyny Giertugi p.t.: “Behawioralne i elektrofizjologiczne korelaty Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) – perspektywa rozwojowa”

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Kossut
Promotor pomocniczy: dr Anita Cybulska-Kłosowicz
Recenzenci: dr hab. Mateusz Gola, prof. nadzw.; prof. dr hab. Filip Rybakowski