Obrony prac doktorskich

27 września br. o godzinie 11:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr inż. Tomasza Bednarskiego p.t.: „Rola szlaków sygnałowych regulujących metabolizm lipidów w rozwoju przerostu lewej komory mięśnia sercowego”

 

Promotor: dr hab. Paweł Dobrzyń, prof. nadzw.
Recenzenci: prof. dr hab. med. Tomasz Guzik; dr hab. n. med. Ewa Stelmańska

 

 

26 września br. o godzinie 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia lek.wet. Behnama Vafadari p.t.: “Role of MMP-9 in schizophrenia related behaviors in mice”

 

Promotor: prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Promotor pomocniczy: dr Marzena Stefaniuk
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Pyza; prof. dr hab. Janusz Rybakowski