Obrony prac doktorskich

24 stycznia 2020 o godz. 12.00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr inż. Joanny Czarneckiej-Herok p.t.: "Rola poliploidii w przejściowym starzeniu komórek nowotworowych"

Promotor: prof. dr hab. Ewa Sikora
Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Madeja; dr hab. Marek Rusin, prof. Centrum Onkologii

 

 

17 stycznia 2020 o godz. 14.00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Małgorzaty Wierzby p.t.: “Role of emotion in cognitive control over memory – a behavioral and functional magnetic resonance imaging (fMRI) study”

Promotor: prof. dr hab. Anna Grabowska
Recenzenci: dr hab. Michał Harciarek, prof. UG; dr hab. Mirosław Wyczesany, prof. UJ

 

 

10 stycznia 2020 o godz. 10.00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Siranjeevi Nagaraja p.t..: "microRNA panel for diagnostics and identification of pathomechanisms in Alzheimer's disease"

Promotor: prof. dr hab. Urszula Wojda
Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Leszek; prof. dr hab. Elżbieta Salińska