Obrony prac doktorskich

28 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr Kamili Nowak p.t.: „Zastosowanie treningu percepcji czasu w usprawnianiu poznawczym seniorów: badania neuropsychologiczne i elektrofizjologiczne”

 

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Szeląg
Kopromotor: prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski
Recenzenci: dr hab. Michał Harciarek, prof. nadzw.; dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska, prof. nadzw.