Nominacje Profesorskie dla Katarzyny Łukasiuk, Wiesławy Leśniak i Anny Nowickiej

Drukuj
1 2 3

26 kwietnia 2018 r. odbyła się w Instytucie Nenckiego uroczystość w związku z otrzymaniem przez prof. Katarzynę Łukasiuk, prof. Wiesławę Leśniak oraz prof. Annę Nowicką, nominacji Profesorskich podpisanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudę.

 

Prof. Katarzyna Łukasiuk jest kierownikiem Pracowni Epileptogenezy. Badania prowadzone przez jej grupę koncentrują się wokół molekularnej odpowiedzi mózgu na uszkodzenie oraz zjawisk molekularnych prowadzących do rozwoju padaczki. Prowadzone są też badania nad opracowaniem nowych strategii zapobiegających rozwojowi choroby, biomarkerów epileptogenezy i padaczki oraz opracowywane są nowe modele padaczki in vivo. Prof. Łukasiuk pełni również funkcję sekretarza Rady Naukowej Instytutu Nenckiego, sekretarza Komitetu Neurobiologii PAN. Jest członkiem rady recenzentów Acta Neurobiologiae Experimentalis i rady edytorów Epilepsy Research.

 

Prof. Wiesława Leśniak przez wiele tal zajmowała się tematyką błon biologicznych i białek błonowych, zwłaszcza białek związanych z aktywnym transportem jonów przez błonę - ATPaz. Obecnie jej badania skupiają się na białku S100A6, należącym do grupy białek wiążących jony wapniowe i obejmują rszeroki zakres problemów poczynając od badania interakcji S100A6 z innymi białkami, poprzez badanie roli tego białka w procesach takich jak wzrost, różnicowanie i starzenie, a kończąc na zagadnieniach związanych z regulacją ekspresji genu S100A6 (i innych genów) z uwzględnieniem czynników epigenetycznych.

 

Prof. Anna Nowicka na początku swojej kariery prowadziła badania dotyczące percepcji złudzeń wzrokowych, komunikacji półkul mózgowych człowieka oraz mechanizmów procesów pamięciowych (w tym zjawiska intencjonalnego zapominania). W ostatnich latach prof. Nowicka zajmuje się neurobiologicznym podłożem przetwarzania informacji dotyczącej własnej osoby (tzw. ‘Ja’). Różne aspekty ‘Ja’ badane są z wykorzystaniem metod elektrofizjologicznych oraz funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, również w grupie osób ze spektrum zaburzeń autystycznych.