WARSZAWSKIE STUDIUM FILOZOFII i TEOLOGII. Wykłady

11.30 – 12.45 dr Paweł Boguszewski (Instytut Nenckiego), Mózg emocjonalny, czyli odwieczna walka serca z rozumem
https://lowicka.pl/wydarzenie/warszawskie-studium-filozofii-i-teologii-wyklady-12/ 10.03.2019