PAWEŁ BOGUSZEWSKI W RADIU TOK FM

Czy ryby mają samoświadomość?  To temat rozmowy Tomasza Stawiszyńskiego z Pawłem Boguszewskim w audycji "Godzina filozofów" Radia TOK FM (powtórka).
https://audycje.tokfm.pl/podcast/73647,Czy-ryby-maja-samoswiadomosc-powtorka 19.03.2019