OTWARTE ZASOBY W REPOZYTORIUM CYFROWYM INSTYTUTÓW NAUKOWYCH – PROJEKT BIBLIOTEKI INSTYTUTU NENCKIEGO

Wiedza i Życie, str.27; 1.05.2019
Świat Nauki str. 5; 1.05.2019