NERWOWA REWOLUCJA

Gazeta Wyborcza, aut. Irena Cieślińska
Komentarz Pawła Boguszewskiego 
http://wyborcza.pl/7,75400,24665873,rewolucja-w-naszych-nerwach-dzialaja-jak-postronki-a-nie-jak.html 17.04.2019