INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM NAUKOWE – WYKŁAD PROF. AGNIESZKI DOBRZYŃ

„Molekularny mechanizm rozwoju cukrzycy a medycyna translacyjna” to temat kolejnego wykładu w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego na Politechnice Wrocławskiej. Wygłosi go profesor Agnieszka Dobrzyń z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie
https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/przed-nami/interdyscyplinarne-seminarium-naukowe-prof-agnieszka-dobrzyn-731.html 10.04.2019