FILOZOFIA: MÓZG I UMYSŁ VOL. 8

EMOCJE I ICH ROLA W ŻYCIU WSPÓŁCZESNEGO HOMO SAPIENS
Spotkania współfinansowane są przez m.st. Warszawa w ramach projektu «Stół Powszechny - miejsce spotkań twórczych». Prowadzący: Paweł Boguszewski i Tomasz Stawiszyński
https://saskakepa.info/2019-02-27-filozofia-mozg-i-umysl-vol-8/  25.02.2019