FILOZOFIA: MÓZG I UMYSŁ VOL. 7

CZYM JEST NASZE POCZUCIE TOŻSAMOŚCI  c.d.
Spotkania współfinansowane są przez m.st. Warszawa w ramach projektu «Stół Powszechny — miejsce spotkań twórczych». Prowadzący: Paweł Boguszewski i Tomasz Stawiszyński
https://saskakepa.info/2019-02-13-filozofia-mozg-i-umysl-vol-7/ 12.02.2019