FILOZOFIA: MÓZG I UMYSŁ VOL. 6

CZYM JEST NASZE POCZUCIE TOŻSAMOŚCI
Spotkania współfinansowane są przez m.st. Warszawa w ramach projektu «Stół Powszechny — miejsce spotkań twórczych».  Prowadzący: Paweł Boguszewski i Tomasz Stawiszyński
https://warsaw.carpe-diem.events/calendar/9439508-filozofia-w-ogrodzie-m-zg-i-umys-vol-6-at-st-powszechny/  30.01.2019