FILOZOFIA: MÓZG I UMYSŁ VOL. 5

CZYM JEST NASZE POCZUCIE TOŻSAMOŚCI 
Spotkania współfinansowane są przez m.st. Warszawa w ramach projektu «Stół Powszechny — miejsce spotkań twórczych».  Prowadzacy: Paweł Boguszewski
https://saskakepa.info/2019-01-16-filozofia-mozg-i-umysl-vol-5/ 12.01.2019