FILOZOFIA: MÓZG I UMYSŁ VOL. 4

ROZMOWA O NEGACJONIZMIE
Spotkania współfinansowane są przez m.st. Warszawa w ramach projektu «Stół Powszechny — miejsce spotkań twórczych».  Prowadzacy: Paweł Boguszewski
https://warsaw.carpe-diem.events/calendar/8985973-filozofia-m-zg-i-umys-vol-4-at-st-powszechny/ 19.12.2018