CO MOGĄ DRZEWA W NEURONACH

Drukuj
1 2 3

Badania zespołu dr hab. Tomasza Prószyńskiego z Pracowni Synaptogenezy Instytutu Nenckiego.
http://www.naukaonline.pl/news/item/5219-co-moga-drzewa-w-neuronach 21.05.2019