ART & SCIENCE – PRZENIKANIE SIĘ SZTUKI I NAUKI

https://www.zycie.pl/informacje/artykul/23057,sztuka-i-nauka-takze-w-grodzie-nad-mleczka 16.05.2019