Nagroda Nenckiego dla prof. Asli Pitkänen

W dniu 13 maja 2015 o godz. 15:00 w Sali Centrum Neurobiologii Instytutu im. M. Nenckiego (ul Pasteura 3, Warszawa) odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Nenckiego prof. Asli Pitkänen z A.I.Virtanen Institute, University of Eastern Finland w Kuopio.

Laureatka wygłosiła wykład zatytułowany: Omics of epileptogenesis - How to get from chaos to mechanisms and biomarkers?

Profesor Pitkanen jest znaną i cenioną w środowisku badaczy padaczki uczoną. Bez wątpienia jest jedną z wiodących osobowości w badaniach podstawowych epileptogenezy i traumatycznego uszkodzenia mózgu. Jej zainteresowania koncentrują się wokół molekularnych mechanizmów epileptogenezy, traumatyczniego uszkodzenia mózgu oraz obrazowania mózgu w procesach związanych z rozwojem padaczki. Jest współautorką ponad 270 artykułów, cytowanych ponad 10 tys. razy; jej indeks H = 55. Prof. Pitkanen współpracowała w przeszłości, lub współpracuje obecnie z licznymi zespołami z Instytutu Nenckiego w ramach grantów międzynarodowych

Nagroda Nenckiego została ustanowiona przez Radę Naukową Instytutu aby uhonorować wybitnych uczonych, którzy jednocześnie są naszymi szczególnymi przyjaciółmi, którzy pomagali nam w różnych naukowych okolicznościach, z którymi współpracowaliśmy, z którymi dzieliliśmy pasje i zainteresowania naukowe. Instytut Naukowy nie istnieje w izolacji, funkcjonuje w ramach sieci kolegów połączonych wspólną tematyka badawczą.