Doktor habilitowany nauk biologicznych, dyscyplina biologia

Doktor nauk biologicznych, dyscyplina biologia

Profesor nauk biologicznych

dr hab. Wiesława Leśniak

dr hab. Katarzyna Łukasiuk