Myszy i ludzie - od małego białka do dużej motywacji

Czy możemy zmniejszyć głód alkoholowy u osób uzależnionych? W Pracowni Neurobiologii kierowanej przez Profesora Leszka Kaczmarka prowadzone są badania, które mają na celu zrozumienie molekularnych i neurobiologicznych podstaw uzależnień. Pokazano, że motywacja do alkoholu może być powiązana z manipulowaniem poziomu jednego enzymu - metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej 9 (MMP-9). Podobną, co u myszy zależność obserwujemy u pacjentów uzależnionych od alkoholu. Badania zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Biological Psychiatry.

 

Stefaniuk M., Beroun A., Lebitko T., Markina O., Leski S., Meyza K., Grzywacz A., Samochowiec J., Samochowiec A., Radwanska K., Kaczmarek L., 2017. Matrix metalloproteinase-9 and synaptic plasticity in the central amygdala in control of alcohol seeking behavior. Biological Psychiatry 81, 905-906.

Link:  http://www.fnp.org.pl/where-to-look-for-new-treatments-for-alcoholism-a-new-study-by-fnp-laureates/

http://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(17)31354-9/fulltext

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000632231730001X?via%3Dihub